lördag 12 maj 2012

Vad Piratpartiet beslutade

PP har haft vårmöte och det beslutades en del bra saker, en del knasiga saker och en del helt vansinniga saker. Jag börjar allt mer tappa orken med den här typen av demokrati som möjliggör för folk att sitta hemma och klicka fram vilken väg partiet ska gå. Det är ungefär lika kvalitativt som en facebook-enkät, och tyvärr syns resultatet i år. Anton Nordenfur har gjort en bra sammanfattning av vad som beslutades. Jag ska kommentera punkterna.

Rätts- och kriminalpolitik

[B02] Polisen ska inte tillåtas använda information på exempelvis datorer som inte är direkt kopplat till brottet som ägaren blivit misstänkt för.

Anna: Nå, det var ju lite knasigt beskrivet, med tanke på att motionen gällde att de inte ska få förverka information på datorerna - förverka och använda är inte samma sak. Det känns väl allmänt vettigt att man inte ska behöva förlora sina semesterbilder för evigt bara för att man vid någon punkt blev misstänkt men inte dömd i någon redovisningsutredning, till exempel?

[B20] De regler som idag gäller för tillståndsgivning till övervakningskameror i det offentliga rummet ska också gälla för attrapper

Anna:  Bra tycker jag, effekten av att man tror sig vara övervakad är synonym för psyket med att man faktiskt blir övervakad. Samma regler ska gälla för kameror som för atrapper. 

Forskningspolitik

[B04] Forskare ska rekommenderas att släppa alla sina vetenskapliga artiklar under open access, alltså fritt tillgängligt för alla som vill läsa, utan kostnad. Detta är ett krav för all forskning som sponsrats av staten. Staten ska även subventionera open access-förlag under en övergångsperiod.

Anna: Jag ser detta som problematiskt eftersom vi här börjar försöka detaljstyra vilka förlag som ska få bidrag av staten. Jag ser det som ekonomiskt problematiskt att driva en politik som går ut på att dumpa ner skattepengar i att driva förlag som ger ut gratismaterial.

[B06B18] Vi ska arbeta för en kraftig utökning för svenska Rymdstyrelsens samt European Space Agencys budgetar, och erkänna rymdforskning som en viktig del av svensk forskning och teknik. All rymdforskning ska göras tillgänglig online, vi ska arbeta för giftfria bränslen samt bygga ett svenskt centrum för planetär forskning samt utöka budgeten till organisationer som analyserar och förhindrar asteroidnedslag. Detta ska finansieras genom en sänkning av jordbrukssubventionerna.

Anna: Här tycker jag att PP flummar totalt.  Jordbrukssubventioner som bland annat hjälper svenska bönder att hålla igång ska alltså styras om till planetär rymdforskning? Det känns som en tokig detaljstyrning att vi ska sitta och peta i exakt vad som ska forskas i i Sverige. Och OM PP nu ska lyfta upp någon särskild forskning, vore det inte mer i linje med vår profil att syssla med teknik- och IT-frågor och till exempel försöka utveckla molnbaserat samarbete kring relevanta IT-forskningsområden? 


Skolpolitik

[B05] Kritiskt tänkande ska vara en röd tråd genom hela skolgången (grund- och gymnasie-), samt ska undervisas tydligt till lärarstudenter.

Anna: Ja, det låter ju vettigt. Självklart till och med. 

[B11] Skolelever ska löpande kallas till psykoterapeut, kurator, psykolog eller liknande under grundskoletiden. Dessa ska också få ökad närvaro i skolorna, och få obligatorisk utbildning i HBTQ-frågor.

Anna: Jag ser inte riktigt behovet av att göra regelbundna psykoterapeut-kontroller på skolbarn. Det låter som en stor dränering av resurser för att tillfredsställa några få elevers särskilda behov. Mindre psykologer och mer lärare, det tror jag är en bättre lösning för skolan.

[B24] Skolor ska uppmuntras donera till samhällsnyttiga kunskapsaggregeande initiativ (exempelvis Wikimedia).

Anna: Varför i hela världen ska skolan donera skattepengar till Wikimedia istället för att anställa fler lärare?!?Om Wikimedia behöver donationer i form av skattepengar så borde det falla under någon form av moderniserat kulturstöd istället. 

 

Bibliotekspolitik

[B07] Bibliotek ska radera lånehistorik för att bevara låntagarnas integritet, men också erbjuda ett aktivt val att spara och dela sina lån, för att låntagarnas ska kunna erbjudas rekommenderade böcker. Biblioteken ska också öppna upp sin mjukvara, och byta till open source-mjukvara alternativt utveckla en egen.

Anna: Jag kan se ett visst integritetsvärde i att radera lånehistorik efter en tid.

[B08B12] Biblioteken ska flytta e-lån från det nuvarande systemet till en statlig nedladdningstracker, fri från DRM. Bibliotek ska utrustas med bokscanners för att sprida möjligheterna med e-lån. Låntagare ska erbjudas en kontaktyta till upphovsmän. Fjärrlån ska vara möjligt med samtliga böcker som lånas ut i Sverige. Bibliotek ska kunna finnas kvar även om böcker i övrigt fysiskt försvinner.

Anna: Idag "kostar" utlåningen av e-böcker ca 20 kronor per exemplar, vilket är fullkomligt löjligt. Det borde vara gratis och en P2P-tracker löser det problemet.

[B09] Både Sverige och EU ska ändra så att biblioteksersättningen är densamme för pappersböcker som e-böcker.

Anna: Ja, varför inte? Gimme money! 

[B27] Bibliotek ska ges rätt att distribuera all digital media kostnadsfritt. De ska få i uppgift att bevara och digitalt distribuera hela vårt fysiska kulturarv.

Anna: Yes, så länge vi pratar om media som har skapats som digital media av sin respektive ägare eller digitaliserats postumt. Jag vill t.ex. inte se gamla testläsningsversioner av mina böcker på detta digitala bibliotek. Kvalitetskontroll, verkliga verk, publicerade verk. 

Vårdpolitik

[B16] Patienter ska få valfrihet bland en mångfald av vårdgivare. Alla ska ha tillgång till god vård, oavsett var de bor. All sjukvård ska vara kunskapsbaserad, medan vidskepelser bekämpas. Enbart patienten och vårdgivaren ska ha full tillgång till patientens vårddata, ingen annan. Patienten ska ha möjlighet att studera denna från hemmet. Elektroniska system i vården ska vara baserade på öppen källkod och ska ständigt utvecklas vidare.

Anna: Vettigt i andemening, men naturligtvis finns det tillfällen när det kan hindra eller fördröja patientens återhämtande att ha tillgång till sin journal, t.ex. när man har med psykologiska problem att göra. Jag skulle dock väldigt gärna vilja kunna läsa min egen journal. Så jag säger tummen upp, men med reservationer för särskilda fall.

Energipolitik

[B25] Sverige ska ha ett väl utbyggt elnät som byggs ut i de områden där underskott av el finns. Nettodebitering av el på månadsbasis ska införas, och utvecklingen av el ska vara teknikneutral. Företaget Vattenfalls ägardirektiv ska ändras så att de snarare än att få stora vinster ska ha låga och stabila elpriser året om.

Anna: Ojojoj. Det som inte står med i beskrivningen här är att PP antog att vi ska verka för att vi ska vara självförsörjande på elproduktion så att vi klarar kalla vintrar på egen försörjning. Det är naturligtvis vansinne. Det är inget fel på att handla med våra grannländer - köpa på vintern och sälja på sommaren. 
Tydligen tycker PP också att alla ska ha rätt att få el indragen till sitt permanentboende på skattebetalarnas bekostnad. Även om man bosätter sig i djupaste Norrland, 30 mil från närmaste elledning. Det känns inte vidare genomtänkt. Vill man ha tillgång till el får man antingen bosätta sig där det redan finns eller där det finns planer på att dra el. Eller bygga sig en egen vindsnurra. 
När det gäller frågan i övrigt så genomsyras den lite av konspirationsteorier om att någon kanske kan dra några slutsatser om ditt privatliv genom att analysera din elkonsumtion. Det tycker jag enbart är löjligt. Det finns ingen människa som kan använda sådana data för att se skillnad på en maskinpark med datorer och ett gammal element. Eller för den delen om eltoppen på fredagskvällen var en slagborr eller ett bastuaggregat som drog igång. Och i vilket fall så känns det inte som relevant att lägga ner tid och energi på att försöka förhindra sådan information från att skapas.

[B26] Fossila bränslen ska under kontrollerade former fasas ut och ersättas med andra energikällor. Vi ska arbeta för en hållbar och säker energiproduktion, samt arbeta mot artificiellt uppblåsta energipriser.

Anna: Förr eller senare tar väl oljan slut, och då behöver man något annat. Kärnkraft, tycker jag. ;-) Den räcker fetlänge.

Blandat

[B03] Det ska inte längre vara ett krav av kungafamiljen ska tillhöra den rena evangeliska läran, utan de ska liksom resten av befolkningen själva få välja vilken trosuppfattning de tillhör.

Anna: Jag skiter i vad kungen måste tro för någonting, och det tror jag att de flesta andra också gör. Han kan alltid abdikera om han inte gillar läget, eller driva frågan själv! ;-) Det är inget vi behöver lägga någon energi på i alla fall.  Jag ser inte varför vi ska lägga ner resurser på att få ändrade förhållanden för EN familj. Har de ett problem med det så får de lösa det själva. Vickan kan nog ta tag i saken om hon bryr sig.

[B13] Det ska vara tillåtet att spela in eller på annat sätt dokumentera arrangemang (kultur, idrott och liknande) som sponsrats med offentliga bidrag, exempelvis filma en fotbollsmatch och sprida fritt.

Anna: Det beror på vad det är för arrangemang, tycker jag. Jag tycker inte alls att det är självklart att man ska få filma en föreställning på bio, till exempel. Då modifierar man ju skaparens verk och hinkar ut det på nätet i en sunkig version som inte ger en bra upplevelse och förminskar skaparens vision. Däremot kan det kännas vettigt att man filmar en fotbollsmatch, varför nu någon vill se fotbollsmatcher filmade från en enda kamera. Det krävs nog lite finkänslighet här, och att man skiljer på liveframträdanden och uppspelningar av material. 

[B15] Riksdagens 4 %-spärr ska ersättas med en enmandatsspärr. Statligt partistöd ska ges till alla som uppnått 0.3 %. Partier som tvingas bekosta valsedlar själva ska få dessa automatiskt utdelade till vallokalerna.

Anna: Där blev det lite olyckligt formulerat för oss... yrkandet verkar inte ta hänsyn till att mandaten är olika fördelade mellan distrikt osv. Regional representation ska finnas kvar, tycker jag, och då kan det inte stämma helt med att 1/349ondel av rösterna skulle bli ett mandat.

[B17] Trossamfund ska inte ha rätt till ett speciellt stöd från staten, utan ska få ansöka om statligt stöd för välgörenhet precis som sekulära organisationer. För att få stöd måste ideella organisationer acceptera respekt för mänskliga rättigheter och människors livsval.

Anna: Ja, jag tycker att det är vettigt att man avskaffar särskilt stöd för trossamfund. 

[B21] Vid framtida licensfördelningar för trådlösa nät ska frekvensallmänning, där lokala nät självorganiseras, övervägas.

Anna: Överväg bäst ni vill. 

[B23] Bytet mellan sommar- och vintertid ska avskaffas på EU-nivå, och normaltid ska följas året om.

Anna: Nej för f-n, jag gillar sommartiden!!!! 

1 kommentar:

Leo sa...

Nej vad knas det blev. Jätteknas.

PP har redan enorma problem med att försöka bli taget på allvar, det hör gör det inte bättre...

Stella och Molly

Stella och Molly