måndag 19 december 2011

Blir rånare arbetslösa?

Handels är upprörda över att många anställda i butiker upplever att arbetsmiljön är otrygg. Deras lösning är att ta bort kontanthanteringen i butikerna - dvs använda slutna kontanthanteringssystem.
 
Dessa system är dyra och många små butiker har inte råd att installera dem.
 
Jag undrar vad de anställda skulle svara om de hade följande val i enkäten:
x) Jag föredrar att ha ett jobb att gå till trots viss otrygghet.
x) Jag föredrar att butiken lägger ner, att jag förlorar jobbet, att rånerisken ökar på gator och torg, samt att villainbrotten ökar.
 
Personligen tror jag inte på någon tvingande lagstiftning på området. Det är inte realistiskt att påtvinga butikerna sådana kostnader, som de skulle behöva ta ut över kunderna för att inte gå under. Risken för rån tror jag helt enkelt är något man får leva med i butikerna, men man kan minska den upplevda risken genom att utbilda personalen bättre i hur de hanterar sådana situationer.
 
Den som är villig att begå brott för att få tag i kontanter snabbt, den hittar andra källor. En rånare blir inte arbetslös bara för att butikerna installerar säkerhetssystem. Fungerar det inte att råna butiker så går man kanske på människors hem istället eller rånar dem vid bankomaten. Om vi mot förmodan skulle få ner butiksrånen till noll, men personrånen och villainbrotten skulle öka lavinartat i andra vågskålen, skulle det vara en vinst eller förlust? Särskilt givet den kostnad som installationen av säkerhetssystemen medför. Om det kostar mer, men inte ökar tryggheten i samhället som helhet, är det värt det?

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly