fredag 25 november 2011

Juholts fyra punkter

Idag klämmer Juholt ur sig några punkter om vad sossarna vill, och jag ställer mig lite frågade till både innehållet och intentionerna.
 
1. Vi vill bryta den ökade segregationen i skolan och bygga Sverige starkt med en kunskapsbaserad ekonomi. För detta krävs att vi uppfyller två grundläggande mål: Att skapa ett utbildningssystem där samtliga elever når målen i grundskolan, och där alla som studerar i den svenska skolan har en fullständig gymnasieexamen före 25 års ålder. Det innebär också att vi som land skiftar synen på utbildning, från något man genomgår som ung och som ska bära en genom arbetslivet, till något som behövs kontinuerligt under hela ens yrkesverksamma liv.
 
Den första meningen som jag har markerat med fetstil är viktig, för detta mål kan lösas på två olika vis, antingen genom att sätta individuella mål för varje elev, eller genom att sätta gemensamma mål så lågt att vem som helst kan nå upp till dem. Om man ska översätta detta till idrott och säger "alla ska ta sig över ribban", ja, då behöver man antingen lägga ribban på backen och låta alla springa, gå, hoppa eller rulla över, eller också låta alla hoppa på valfri höjd.
 
Den andra meningen som jag har markerat med fetstil är också viktig, eftersom den innebär en förändring av någonting grundläggande: nämligen att gymnasiet idag är frivilligt. Det är lätt att glömma ibland, eftersom så oerhört många går gymnasiet, men det är faktiskt frivilligt. Det Juholt säger här är att gymnasiet också ska omfattas av skolplikten. Det är någonting som man inte bara kan häva ur sig i förbigående, dolt bakom andra sammanhang, utan någonting som man måste säga rakt ut om det är vad man menar. Det uppstår nämligen många frågor: vad är värdet av en examen om alla ska ha en innan de fyller 25? Vilka kvalitetskrav kan man hålla om en examen ska delas ut till alla? Vilka krav ställer man på individer? Är kravet att man ska sitta kvar i skolbänken tills man antingen har tagit sin examen eller fyller 25 och får en per automatik? Hur i hela världen kan man sätta kvalitetskraven LÄGRE än att alla ska ha en gymnasieexamen innan de fyller 25?!?
 
Det finns ingenting som känns färdigt, genomtänkt eller ens bra med Juholts första deklaration om vad sossarna ska syssla med. Det som sägs ovan är bara: "Alla ska med. Oavsett om de vill eller inte." Faktum är att detta om skolan osar av förvirring och en oförståelse för ungdomarnas behov. Att nå målet är värdelöst om målet är för lågt satt.
 
Jag är trött på alla dessa påstående om att "alla ska nå målen". Vilket skitsnack. Kan vi inte diskutera vad målen ska vara istället och konstatera att det måste löna sig att utbilda sig om det ska uppstå något intresse för "kunskapssamhället" i praktiken?
 
2. Vi vet att det enda sättet att bryta den höga arbetslöshet som bitit sig fast är att få näringslivet att växa så att det kan sätta fler i arbete. Även här är lösningett samarbete. Staten, näringslivet, forskning och fackföreningar måste arbeta tillsammans för att bygga Sverige starkt.
 
Jamen det var väl originellt. Har ni redan insett att näringslivet måste växa för att fler ska få jobb? Lite osäker på exakt varför fackföreningarna ska vara nödvändiga, men sure. Dock känns det lite diffust med att påstå att vi behöver samarbeta. Vad innebär det? För en socialist innebär ju ordet "samarbete" troligen att staten bestämmer? Hur ska man få näringslivet att växa? Jo: "Redan för 2012 budgeterar vi för samverkansprogram där arbetsmarknadens parter kan mötas och blicka framåt,"
 
Men så kul. Mötas och blicka framåt. Inte alls diffust. Låter ungefär som att planen är att lägga ett par miljoner på fikabröd, föreläsningar och taxiresor. Det skapar visserligen jobb inom hotell- och cateringbranschen. Är dessa framåtblickande möten kanske sossarnas svar på den sänkta restaurangmomsen?
 
Det hade varit lite mer intressant om Juholt hade tacklat några faktiska och konkreta utmaningar, till exempel hur vi kan hålla kvar näringslivet i landet när Kina konkurrerar med både billigare arbetskraft som bygger saker och bättre utbildade ingenjörer som konstruerar saker. 
 
3. Medborgarvärde ska sättas framför marknadsvärde. Samhälls- och individnyttan ska återigen sättas främst inom elförsörjning, järnväg, skola, bostäder, apotek och omsorg. Utan att upprepa de förfärande larmrapporter som har kommit under de senaste åren går det att slå fast att förändringarna i regelverken – oavsett om de är gjorda av socialdemokratiska eller borgerliga politiker – helt enkelt inte har fungerat.
 
Nu har jag ingen aning om vad som åsyftas. Återigen, väldigt väldigt diffust. Personligen upplever jag att samhälls- och individnyttan av att ha fått dygnetruntöppna apoteksfilialer i min närhet är oerhört stor, och att apoteksreformen uppfattas väldigt positivt av vanligt folk som nu slipper åka långa omvägar för att få tag på ipren och nässprej. Likaså skolan - det provas nya metoder och vi håller på att ifrågasätta och tänka om kring system som har varit huggna i sten alldeles för länge. När det gäller omsorg så hamnar kommunala vårdhem på listan över Sveriges 20 värsta, samtidigt som många uppskattar att själva kunna välja vilken vårdcentral de ska gå till. Vad betyder egentligen att samhälls- och individnyttan ska sättas främst? Att vi ska gå tillbaka till att inte få välja vilken vårdcentral vi ska gå till, utan tilldelas den som samhället (alltså sossarna) anser är nyttigast för individen att gå till? Att privata tandläkare ska få lägga ner och lämna över sina patienter till folktandvården, eftersom det är omoraliskt att de gör vinst genom att tillhandahålla vård i privat regi? Att staten ska fortsätta driva administrationstunga verksamheter med förlust ad infinitum, utan konkurrens och utan press på sig om att tänka om och hitta nya vägar?
 
Jag upplever medborgarvärde vara att jag får fatta mina egna beslut - oavsett om det gäller att starta företag inom vård eller skola, eller om det gäller att välja vilken vårdcentral jag ska gå till. Jag upplever att mitt medborgarvärde minskar om någon förbjuder mig att driva företag inom det jag är bra på, och att det minskar om någon annan fattar beslut om vilka tjänster jag får använda mig av.
 
4. Slutligen kommer vi återigen lyfta blicken. År av ekonomisk osäkerhet och idétorka har skapat en kvartalspolitik där den politiska debatten bara berör tiden fram till nästa budget. Viktiga investeringar över längre tid – främst inom vägar, järnvägar och kraftnät – har hamnat i skymundan.
 
...och till slut så ska man bygga saker. Såklart. Bygga infrastruktur är bra, men personligen kan jag kanske känna att om Tokholm behöver en utbyggd tunnelbana så kan väl Tokholmarna betala för den, och jag kan också känna att en höghastighetsbana mellan Göteborg och Borås kanske inte är det mest avgörande för Sveriges framtid. Självfallet ska vi förbättra vår infrastruktur, men vi ska inte bygga bara för byggandets skull, utan bygga med eftertanke och med en hållbar finansiering.
 
Allt som allt tycker jag att Juholts fyra punkter för vad sossarna ska syssla med känns väldigt diffusa och dåligt genomtänkta, samtidigt som det osar av gamla unkna sossetankar, särskilt punkten om skolan. Alla ska med... oavsett om de vill eller inte. Och för att ordna det så måste målen sänkas. Alla ska ha examen. Det är viktigare att alla kommer med än att vi förbättra kvaliteten.
 
Jag ska avsluta med att skriva några ord om vad Juholt skriver i sin inledning:
 
Men i Sverige ökar idag beroendet. Det fria valet minskas. Äldre blir beroende av sina barn för att få en värdig ålderdom. Barn blir beroende av sina föräldrar för att få en ordentlig utbildning. På punkt efter punkt får människor söka egna lösningar där politiken har avsagt sig ansvaret.
 
Det här resonemanget finner jag djupt stötande. Här förutsätter Juholt att det är politikernas ansvar att se till att barnen får utbildning och åldringarna vård. Han verkar se det som status quo att människor själva varken ska behöva eller ens uppmuntras till att ta något ansvar för sina egna familjemedlemmar. Den förälder som försöker ordna en bättre utbildning för sitt barn än vad kommunala skolan erbjuder gör tydligen något fel. Det är tydligen bättre att alla får lika dålig utbildning med lågt satta mål, än att vissa klarar sig bättre än andra.
 
Att behöva söka en egen lösning är bara negativt om man inte klarar av att söka, och för dessa individer är det självklart att det ska finnas färdiga lösningar - men för den som kan fatta sina egna val är det frihetsberövande att berövas det valet.
 
Klarar jag själv av att välja vårdcentral, tandläkare, skola och ålderdomshem så ska jag inte tvingas betala politikerna att göra det åt mig. För den som själv klarar av att välja så är det frihetsberövande att inte få fatta sina egna beslut.

1 kommentar:

Anonym sa...

Mycket bra skrivet :-)

Stella och Molly

Stella och Molly