fredag 18 november 2011

Den jäkla eken

Det är mest bara bisarrt att man försöker bevara gamla ruttna träd som om de hade varit någon slags kulturskatt. Ja, gamla ekar är väldigt fina, men en ek är en livsform. Den föds, den lever och till slut dör den. Om ekar tillåts självdö (dvs när stammen knäcks av naturliga orsaker) i stadsmiljöer så kan de skada människor. Att göra stöttor och kryckor är knappast heller en värdig ålderdom för ett träd. Förtjänar inte folk att få titta på friska träd, istället för på sönderympade och sönderruttnande trädrester som bara står upp tack vare metallställningar?

Fäll eländet, plantera en ny fin ek som kan ge glädje år människor ända till år 3000, och gå vidare med livet.

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly