fredag 20 maj 2011

Bostadsbristen för studenter

Läste idag ytterligare en artikel som beklagar sig över bristen på bostäder, den här gången för studenter. Bostadssituationen för studenter är lite speciell. Något förenklat så kan vi beskriva situationen på de flesta studieorter som krisartad i augusti - det är inte ovanligt att studenter får bo på soffor, i gympasalar eller till och med tälta under de första veckorna på terminen. Sedan händer dock någonting - studenter byter boenden när de har lärt känna sin nya stad. De flyttar ihop, byter studieort, byter program till en annan del av staden och vill därför flytta osv. Framåt november så är det knappast någon brist på studentbostäder och vissa månader står bostäder till och med tomma. För att inte tala om månaderna juni-juli! Många avslutar ju sina kurser i maj och har inget behov av studentbostad juni/juli, så bostäderna står ofta tomma under sommaren.

Att belastningen på studentlägenheter är så ojämn över året skapar naturligtvis alla möjliga problem. Bristen är stor i augusti när alla behöver ett boende, men samtidigt så är det orealistiskt att tro att man kan bygga bort en bostadsbrist som bara existerar under en eller två av årets tolv månader. Man skulle få mängder med bostäder som bara stod tomma under stora delar av året och det skulle vara svårt eller omöjligt att fylla dem med andra hyresgäster om de samtidigt ska vikas undan för nästa kull studenter - att överbygga studentbostäder skulle helt enkelt skapa skenande kostnader och troligen höja hyrorna.

Nej, jag tror inte att rätt lösning är att gnälla på regeringen om att man ska bygga bort studentbostadsbristen. Istället tror jag att universiteten själva kan lösa problemen genom att jämna ut sin verksamhet över året. I Linköping börjar t.ex. vårdutbildningarna på vårterminen - kanske skulle fler utbildningar börja i januari istället för i augusti. Inte bara skulle detta ta udden av bostadskrisen i augusti, det skulle också öppna dörren för sökande som vill ha ett halvår mellan gymnasium och högskola, kanske resa eller jobba lite innan de återgår till skolan.

En annan intressant lösning är att möjliggöra distansstudier under den första terminen. Med dagens IT-mognad i hemmen så är det absolut möjligt att skapa ett hemstudiealternativ till salsundervisningen om man lägger upp kurserna rätt inom programmet. En streamad videofeed från föreläsningarna kombinerat med inlämnings- eller gruppuppgifter som kan göras över nätet skulle kunna ersätta undervisning på plats i många kurser som inte innehåller några praktiska moment. Om man lade distansvänliga kurser under den första terminen och möjliggjorde hemstudier, så skulle studenter som inte får tag i bostad direkt kunna följa undervisningen från annan ort och flytta till studieorten när bostadssituationen lugnar ner sig framåt oktober.

Det finns många lösningar som universiteten kan stå för. Visst behövs det fler studentbostäder på många håll, kanske särskilt i Stockholm, men på de flesta orter är problemet ojämnt över året. Det känns ogenomtänkt att försöka lösa ett så ojämnt problem med en så permanent lösning som nybyggnation.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly