lördag 16 april 2011

Kriminaliseringen av fildelning gjorde kassettavgiften till ett moraliskt problem

Innan fildelning var olagligt så kunde man möjligen godta kassettavgiften på en principiell nivå för vissa prylar. Alla visste att saker och ting kopierades och att det som användes i första hand var CD-skivor och kassettband. Visst, en del privat användning av eget material förekom, men kassettavgiften på en skiva eller ett band var ganska försumbar, det handlade om några få kronor.

Någonting hände dock när fildelning blev ett brott. Då övergick kassettavgiften från att vara ett påslag för ett accepterat fenomen man visste förekom, till att vara en straffskatt för brott. Däri ligger en väldigt stor moralisk skillnad. Att betala ett påslag på skivor och kassetter för lite försäljningssvinn till kopiering som man inte själv orsakar, det är något helt annat än att betala en straffskatt för ett brott som man inte är dömd för.

Därtill har kassettavgiften nu expanderat in på alla möjliga lagringsmedia och blir mer och mer skiljd från sitt ursprungliga koncept. Nu gapar man efter alla media som kan användas för att lagra, inte bara de som vanligtvis används på det viset, t.ex. mobiltelefoner.

Kassettavgiften är djupt omoraliskt i och med att den är en produktskatt som vi betalar för att "ersätta" någon för brott som han/hon tror (men inte vet) begås av människor som kanske eller kanske inte använder sig av dessa prylar. Det är faktiskt, ironiskt nog, själva kriminaliserandet av fildelningen som har fått kassettskatten att gå från irriterande till djupt omoralisk.

Tänk om man köpte en hammare på Byggmax och fick betala ett misshandels-påslag!
Tänk om man köpte en säck på Coop och fick betala ett stöld-påslag!
Tänk om man köpte ett redovisningsprogram på Komplett och fick betala ett redovisningsbrottspåslag!
Tänk om man köpte ett pack kondomer på Apoteket och fick betala ett våldtäktspåslag!
Tänk om man köpte en penna på Bokia och fick betala ett ärekränkningspåslag!
Tänk om man köpte en hårddisk på OnOff och fick betala ett upphovsrättsbrottspåslag!

Just det... vänta lite nu. Vi betalar faktiskt idag straffskatt för brott vi inte är dömda för. Just när det gäller upphovsrättsbrott, som tydligen ska ha en särställning i rättsväsendet.

Brott ska man dömas för innan man avkrävs böter. Punkt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Linda sa...

jag håller med dej om att kassettavgifterna är moraliskt felaktiga, men det har aldrig varit för piratkopiering som den införts. det har varit för privatkopiering, och privatkopiering är fortfarande lagligt.

Joshua_Tree sa...

Privatkopiering är en efterkonstruktion och framför allt ett hittepåproblem.

Anna Högberg sa...

Inkomkstbortfall för att folk gör kopior av verk som man äger skulle självfallet ingå i priset för originalverket om det var ett verkligt problem.

Anna Högberg sa...

Och, FYI, LInda, även om du har rätt i att det är straffskattens officiella motivering, så vet vi alla att den i själva verket ska ersätta artister mm för fildelning. Det diskuteras ju till och med huruvida Copyswede ska använda nedladdningsstatistik för att fördela intäkterna mellan artisterna! Då handlar det inte längre om ersättning för privat kopiering, utan om en ersättning för fildelning.

Anonym sa...

"Innan fildelning var olagligt så kunde man möjligen godta kassettavgiften på en principiell nivå för vissa prylar"

Eh, hur tänkte du då? Det är väl på den principiella nivån som kassetskatten är uppåt väggarna galen.

Principen är att man ska betala någon för utebliven försäljning när man köper ett media som _kan_ användas till att lagligen lagra film/musik som man ursrungligen köpt på ett annat media.

Det är en princip som jag inte kan acceptera.

Om de nu på allvar trodde att privatkopieringen var ett ekonomiskt problem för producenten så vore den rimliga lösningen att istället höja priset en liten aning på produkten som kompensation för att innehållet privatkopieras. På så sätt skulle kostnaden för privatkopiering hamna på "rätt" ställe, d.v.s. hos den som köper det ursprungliga mediet, inte hos den som köper media som _kan_ användas till privatkopiering.

Anonym sa...

...dessutom skulle pengarna då hamna rätt på en gång utan behov av en kostsam fördelningsorganisation som potentiellt fördelar pengarna orättvist.

Christina sa...

Var diskuterar man att nedladdningsstatistik skulle användas för fördelningen? Det har jag aldrig hört eller sett utom här hos dig. Dessutom skulle det ju strida mot ersättningens syfte och mot svensk lag och mot EU-rätt, så var än du fått det där ifrån kan du nog lugnt utgå ifrån att det aldrig kommer att ske.

Vad gäller att lägga ersättningen på originalen som säljs blir det väl konstigt. Det som ska ersättas är ju kopiering som sker, inte som potentiellt kan ske. Dessutom är det elektronikbranschen som ska betala. Därför baseras storleken på den ersättning branschen betalar på undersökningar som visar kopieringen.

Stella och Molly

Stella och Molly