fredag 25 mars 2011

Ska Piratpartiet bli det nya bidragspartiet?

Det pratas en hel del om medborgarlön i PP just nu, och jag har så mycket att säga att jag knappt vet var jag ska börja. Vi kanske kan börja med att förklara medborgarlön.

Medborgarlön är en bidragslinje som innebär att bidrag betalas ut inte bara till alla som behöver, utan kravlöst till alla som vill ha och inte jobbar tillräckligt mycket, till exempel hemmafruar, studenter, World of Warcraft-spelare och soffliggare. Detta innebär i praktiken att de arbetande måste beskattas ännu hårdare för att kunna försörja ännu fler.

Tanken är att detta ska gå runt ekonomiskt genom att man 1) sparar in en del pengar på administration om man helt enkelt slutar att ställa krav på människor och kontrollera vem som faktiskt har rätt till / behov av bidrag, 2) genom att folk istället för att jobba förhoppningsvis ägnar en del av sin tid åt att skriva artiklar på Wikipedia, vara kreativa på nätet, skapar musik och mjukvara - ni vet, sånna där sysslor som eventuellt kanske möjligen leder till ett mervärde för någon någonstans, vilket kanske möjligen eventuellt leder till en förbättring av någonting någonstans i världen, vilket kanske möjligen eventuellt ger något konstruktivt och/eller materiellt tillbaka till något samhälle. Problemen med detta resonemang är naturligtvis att en stor del av administrationen sysslar med annat än bara utbetalningar och därför måste finnas kvar ändå (samt att många kommer att behöva mer än "grundlönen", t.ex. vid sjukdom - vilket medför att väldigt många av fallen fortfarande måste hanteras administrativt), och även att förbättringar någonstans i världen inte nödvändigtvis för resurser tillbaka till det svenska samhället (som betalar notan).
Denna röra tycks vissa i PP vilja ge sig in i, utan att ha en matchande utbildningspolitik, immigrationspolitk, landsbygdspolitik, bostadspolitik, import/exportpolitik och arbetsmarknadspolitik. Vissa försöker lyfta ut medborgarlön ur sitt sammanhang och driva linjen utan att ta hänsyn till konsekvenserna för politiken på andra områden. Detta med medborgarlön är en MASSIV förändring av alla aspekter av samhället. Det är ingenting man kan driva utan en komplett politik som täcker in alla områden. Rick Falkvinge föreslår t.ex. att minimilönen ska slopas, vilket skulle göra det möjligt för företag att anställa medborgarlöntagare som vill tjäna lite extra för extremt låg lön. Bidragspolitik i kombination med lönedumpningspolitik, med andra ord. Ger vi oss in i detta med bidragspolitik och lönedumpning, ja, då kan vi inte längre säga att vi inte tar ställning i fördelningspolitiska frågor.
Något som jag reagerar starkt över är att det som drog mig till PP från början var att partiet var neutralt mellan höger och vänster. Om man ger sig in på en bidragslinje i den här stilen så blir det omöjligt att bibehålla den neutraliteten. Medborgarlön är någonting som går tvärt emot arbetslinjen på väldigt många nivåer - i ett system med medborgarlön så kan man inte ställa några krav på arbetssökande, det blir frivilligt att arbeta och söka jobb, det blir frivilligt att söka upp socialen om man får problem med ekonomin, man kan inte ställa krav på att folk ska flytta till de platser där det finns jobb, hemmafru blir återigen ett vanligt yrke, studenter behöver inte längre ta någon ekonomisk risk (vilket förlänger genomloppstiden på utbildningarna och fördyrar utbildningsväsendet), och integrationspolitiken, ja, vad som händer med den vill jag inte ens sia om - vill vi verkligen ha en situation där folk invandrar hit och blir försörjda utan krav på motprestation? Vad ska krävas för att bli medborgare i så fall?
Miljöpartiet var ett tag inne på medborgarlön, men skrev av det som en dålig idé när de insåg att det främst skulle användas som ett hemmafrubidrag - och den insikten ligger det mycket sanning i.

Sagor från livbåten skriver väldigt klokt:
"Grunden för vårt samhälles ekonomiska fortlevnad är att flertalet folk skapar något har ett materiellt värde. Det har inte ens med kapitalism att göra, principerna kan lätt översättas tillbaka till stenåldersnivån. Eller för att dra en one-liner – fixa mat eller svält!!!
En positiv sak med vårt moderna samhälle är att vi har valet att stödja de som är oförmögna att klara av detta själva. Möjligheten är dock helt avhängig av att gemensamma resurser finns att tillgå, det i sin tur är avhängigt av att tillräckligt många bidrar till de gemensamma resurserna. Ju färre som bidrar, desto mer måste var och en av de kvarvarande bidra med."

Som de flesta inser så befinner vi oss redan idag (med skatter i världstoppen och en åldrande befolkning) i en situation där få måste försörja många. Medborgarlön skulle oundvikligen leda till att färre skulle arbeta med någonting som skapar materiellt värde, alltså att ännu färre skulle behöva försörja ännu fler. Uppdateringar av Wikipedia och att bygga vidare på varandras Excel-macron i all ära, men man måste skilja på aktiviteter som skapar ett konkret, materiellt värde och aktiviteter som inte gör det. Jag kan lägga ner en hel dag på att formulera den perfekta Wikipedia-artikeln om den fiktiva planeten Erna - och det kanske kan ge någon människa någonstans lite nöje, men det är ingenting som på något konkret vis bidrar till min egen eller någon annans överlevnad. För att översätta det till en one-liner: Att dekorera sin egen vägg skapar inte mat på bordet!!!

En del menar att det finns ont om jobb och att de som inte vill jobba därför inte heller ska behöva göra det, men jag vill mena att det visst finns jobb. Faktiskt att det till och med finns gott om jobb. Frågan är bara hur man matchar de arbetslösa mot de jobb som finns på ett bra sätt, hur man stimulerar fram nya jobb som för oss framåt som samhälle och hur man möjliggör för människor att ta jobb som idag inte blir gjorda på grund av att höga skatter på tjänster förhindrar köp. Det finns väldigt mycket man kan göra genom att justera regler och skatter, jobba med utbildningsväsendet, matcha utbildningar bättre mot företagens behov och skapa ett bättre företagsklimat. Antalet arbeten är ingen konstant - det ändras hela tiden och det kan växa. Jobb kommer och går beroende på konjunkturer, kostnadsläge, effektiviseringar och tillväxt.
Bidragssystem skapar passivitet. Det vet vi. Ju mer bidrag vi får och ju mer lönsamt (relativt sett) det blir att inte jobba, desto mindre jobbar vi. Det vet vi också. Med tanke på dagens läge där det redan är problem med passivitet, utanförskap och att allt färre måste försörja allt fler så vore det oerhört destruktivt att driva en bidragslinje som belönar passivitet och utanförskap och till och med gör det till en rättighet att bli försörjd av andra bara för att man känner för det, inte orkar flytta till jobben eller inte vill dra ett hundår för att få erfarenhet och meriter.

Rick Falkvinge vill försöka få det till att medborgarlön varken är höger eller vänster, men jag säger rätt ut att medborgarlön är en bidragslinje som går tvärt emot alliansens arbetslinje och att en medborgarlön på agendan skulle placera PP till vänster. Därtill så är systemet helt oförenligt med ett liberalt synesätt, som bygger på att alla människor i möjligaste mån ska ha beslutanderätt över sitt eget liv och sina egna tillgångar. Varje ingrepp i den individuella friheten bör kunna motiveras av att den är nödvändig för den gemensamma välfärden.
I fallet med medborgarlön pratar vi inte om ett ingrepp som är nödvändigt för den gemensamma välfärden. Det är, för det första, ytterst tveksamt huruvida det bidrar till den gemensamma välfärden att skapa fler hemmafruar, professionella World of Warcraft-spelare, soffliggare och linux-nördar som redigerar varandras programkod. För det andra så är det väldigt tveksamt hur det kan vara rätt och riktigt att medelst tvångsmedel ta ifrån mig en del av min inkomst och använda den till att finansera kottmålning, uppdatering av VBA-macron, sminkbloggar... med andra ord tvingas jag i så fall genom inkomstskatten att betala för skapandet av produkter som jag inte vill ha.
Hur kan det vara liberalt att tvinga mig att finansiera skapandet av icke nödvändiga produkter som jag inte vill ha? Hur kan det vara liberalt att plocka in en allt större del av medborgarnas inkomster och cirkulera tillbaka dem med modifikationer till de medborgare och i den utsträckning som man för stunden anser politiskt fördelaktigt? Hur kan det vara liberalt att bygga ett system som endast fungerar så länge den sociala kontrollen håller arbetsmoralen uppe? Ju mindre inblandning staten har i medborgarnas plånbok, desto mer makt ligger hos folket. Medborgarlön flyttar allt mer makt bort från folket i och med att staten får allt mer makt över pengaflödet och allt fler blir beroende av inkomster som staten ger dem.
Vissa får det säkerligen bättre - människor som idag slåss med socialen eller bråkar om sjukförsäkringar, men man måste inse att en medborgarlön på t.ex. 7000 kronor per månad inte skulle räcka för den som är sjuk och behöver mediciner mm. Med andra ord - striden skulle inte försvinna, den skulle bara flyttas lite grann. I och med att kostnaderna för systemet skulle öka så skulle det mycket möjligt bli så att det skulle bli svårare för den som behöver extra hjälp att faktiskt få detta.

Visst finns det vissa intressanta idéer i det hela - visst finns det ett värde i att försöka minska administrationen och visst finns det ett värde i att minska trösklarna in på arbetsmarknaden, och visst måste vi hitta fiffiga sätt för folk att kunna försörja sig på kreativa sysslor, men inget av detta måste ske genom att införa medborgarlön, med alla risker och negativa faktorer som detta medför. Administrationen kan effektiviseras utan att skattebetalarna måste betala för alla som vill raida WoW på heltid. Trösklarna in på arbetsmarknaden kan sänkas utan att man börjar hinka ut pengar till arbetslösa alkoholister utan att någonsin träffa dem ansikte mot ansikte. Försörja sig helt eller delvis på att skapa kultur kan man göra om man är duktig nog, helt utan att löntagarna ska tvingas betala för varenda tondöv idiot som vill lira Iron Maiden på ukelele.
Nej, jag tror inte på idén medborgarlön och jag tror att det skulle vara ett stolpskott av episka proportioner för Piratpartiet. Pirater, det är ingen rättighet att bli försörjd av andra. Oavsett hur mycket ni gillar att blogga och nörda runt på Internet, så är det ingenting som skattebetalarna ska stå för. En bra idé bär sig själv, och gör den inte det så får man syssla med sin hobby på fritiden.

Någon som skriver bra och tänkvärt om arbetslinjen och medborgarlön är Daniel Nordling. Läs honom!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

3 kommentarer:

Caspian Rehbinder sa...

Vad som är intressant är att även ekonomer som Milton Friedman förespråkar grundläggande basinkomst. Fortfarande socialistiskt?

OlofB sa...

Intressant läsning Anna!

Bara för att du fick mig att tänka på hur "oänvändbart"/"värdelöst för de flesta" Wikipedia är (not, IMHO), har jag börjat skriva på wikipedia. Riktigt skoj ;)

Hörs!

Anna Högberg sa...

Caspian, det finns ekonomer som säger bu och ekonomer som säger bä. Alla försök och studier som faktiskt har genomförts i verkligheten har dock dömt ut medborgarlön som ett misslyckande vid praktisk tillämpning, och det tycks inte finnas några seriösa budgetar som får ML att gå ihop ekonomiskt och samtidigt ligga på en nivå som motsvarar dagens riksnorm / wellfare limit. Det finns oerhört mycket fluff i beräkningarna och det är sällan som man ser att de som argumenterar för medborgarlön faktiskt har tagit ställning till t.ex. hur det påverkar utbildningsväsendet.

Olof, Jag tycker absolut att Wikipedia är oerhört värdefullt - jag anser bara inte att de svenska skattebetalarna ska behöva finansiera det, och jag är övertygad om att Wikipedia klarar av att överleva på frivillig / hobbybasis.

Stella och Molly

Stella och Molly