lördag 12 februari 2011

Att pröva eller inte pröva betyg

När man diskuterar huruvida elever ska få överklaga sina betyg måste man ta följande två saker med i beräkningarna:
1) Lärarkåren innehåller en och annan idiot
2) Lärare kan göra fel, precis som alla andra

För att understryka detta kan jag berätta om en gymnasielärare jag hade - han satte konsekvent högre betyg på alla tjejer, för vi "var bättre på lektionerna". Jag hade exakt samma provresultat på alla prov som killen jag satt bredvid - jag fick ett svagt MVG, han fick ett starkt G. För samma resultat. Visserligen var detta en kurs i språk, så det muntliga måste få ha sin betydelse, men så mycket bättre var jag inte. Alltså: det finns lärare som gör fel och elevers möjlighet att överklaga eller pröva upp sina resultat är mycket begränsade idag, även om det finns lärare som hjälper till inofficiellt med extra omprov.

För att rätta till detta finns det två olika lösningar som diskuteras. Den ena är att eleven ska kunna överklaga. Rektorn (som inte behöver vara utbildad i betygssättning eller ens tala språken det gäller) ska därefter granska lärarens betygsunderlag och ompröva betyget. I så fall blir det enbart det skriftliga som blir bedömt - man kan inte vid en granskning i efterhand se till hur bra eller dålig eleven var på lektionen, såvida man inte börjar spela in varenda lektion. Det är uppenbart att detta förfarande enbart skulle sålla fram en typ av felaktiga betygssättningar: när läraren har haft ett skriftligt underlag som säger en sak och sedan har satt ett lägre betyg. Till exempel skulle det kunna handla om elever som skriver bra resultat på tyskaproven, men inte kan förstå ett enda ord när man försöker säga någonting till dem och vars muntliga repertoar är begränsad till "achtung" och "ein bier bitte". En sådan elev ska naturligtvis inte ha MVG, även om han har skrivit MVG på proven - men en granskning skulle troligen peka mot ett oförtjänt högre betyg.

Detta innebär att lärarens dokumentationsplikt måste öka. För att underlaget ska gå att bedöma i efterhand skulle läraren, i princip, behöva skriva ner efter varje lektion vilka elever som har utmärkt sig i de muntliga momenten. Det säger sig självt att detta skulle öka arbetsbördan enormt. Varifrån ska tiden tas? Från eleverna eller från förberedelserna? Och hur kommer man runt problemet med att sådan dokumentation blir i allra högsta grad subjektiv? Läraren jag berättade om ovan, han tyckte att alla tjejer var bättre på lektionerna. Om han skulle ha skrivit det i ett underlag, hur skulle någon annan kunna bevisa att det inte var så?

Dessa prövningar skulle också innebära att man INTE skulle fånga upp betyg som är felaktiga på grund av att eleven har höjt sin kunskapsnivå markant under kursens gång. Låt säga att man i början av året får IG och G på proven, sedan skärper man till sig och i slutet av kursen ligger man på MVG-nivå. Vid en granskning skulle man fortfarande då vägas ner av de IGn och Gn som man kämpade med i början av kursen, och man skulle sluta på ett lägre betyg trots att ens nuvarande nivå är högre.

Nej, det finns naturligtvis ett enklare sätt än granskning av gammalt material, som dessutom plockar fram flera olika typer av felaktigt satta betyg: att eleven som är missnöjd får en möjlighet att tenta upp sina betyg och därmed får en chans att visa vad han/hon kan inför mer än bara en lärare. Detta skulle kunna fungera på så sätt att man efter att ha erhållit sitt betyg lämnar in ett överklagande och därefter få man göra ett omfattande ämnesprov, eventuellt med muntliga delar om det är en kurs med muntliga moment. Dessa prov skulle kunna påminna om de nationella proven.

På det sättet skulle den elev som har förbättrat sina kunskaper under kursens gång kunna få en chans att på nytt visa helheten i vad han/hon kan. Det är fullkomligt vanvettigt att man inte ska kunna visa vid ett senare tillfälle att man har lärt sig de där glosorna man missade på ett prov under hösten, eller att man inte ska kunna få en andra chans att visa att man visst behärskar pythagoras sats - man kanske inte gjorde det vid det första provtillfället, men det ska väl ändå vara vad man kan vid kursens slut som räknas?

De stora problem med överklagningar/granskningar som jag ser det är att det är dyrt, det ser till förfluten kunskap och inte till nuvarande, det ökar dokumentationsbördan och arbetsbelastningen på lärarna enormt mycket, det missar kritiska moment såsom muntliga och det lägger ansvaret för betygssättningen på en administrativ chef som inte behöver ha någon lärarutbildning alls. Jag skulle också tippa på att det skulle skapa en tendens hos lärarna att sätta snälla betyg, för att man inte ska behöva drabbas av problem på skolan.

Fördelarna med att göra någon form av tenta är att det är relativt billigt (det kräver en enda rättning / bevittning och inte en hel termins dokumentationsarbete), det ser till nuvarande kunskap och inte till förfluten, det gör det möjligt att hantera den extra arbetsbördan med hjälp av nya tjänster istället för att lägga på fler arbetsuppgifter på de gamla, det kan innefatta muntliga moment och det lägger ansvaret för att bevisa vilket betyg som är det rätta på rätt plats - hos eleven.

Sedan är frågan vilken typ av hinder som man ska sätta upp för tentan, så att inte alla elever bara gör det slentrianmässigt eftersom de inte har något att förlora på det. Ska det finnas en kostnad? Det slår ju i så fall hårt mot fattiga familjer som inte har råd att överklaga. Nej, snarare tror jag på att göra provets omfattning och schemaläggning såpass opraktisk för eleven att det i sig blir avskräckande. Jag tror t.ex. inte att jättemånga elever skulle vilja tillbringa en hel helg i skolan om de inte på allvar var intresserade av att höja sina betyg. Oseriösa prov går dessutom fantastiskt fort att rätta - jag har t.ex. varit med om att rätta prov där eleverna endast har svarat rätt på en enda fråga... sitt namn. Jösses, ibland var inte ens det rättstavat och skrivet på korrekt ställe. Om sådana elever skulle vilja försöka tenta upp sina betyg bara för att jävlas med skolan så kan jag lova att de proven blir snabbrättade.

Kort sagt, jag tycker att elever ska ha rätt att få överklaga sina betyg, men jag tycker INTE att det överklagandet ska leda till en granskning av betygsunderlaget (det ändrar ju inte på sig) utan att det ska leda till möjligheten att göra någon form av tentamen för att bevisa sina kunskaper.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

7 kommentarer:

Elin sa...

Jag som är lärare i både svenska och engelska kan berätta att vi på min skola noga dokumenterar allt en elev gör som ska ligga som underlag för betyg, för muntliga uppgifter i engelska har vi en matris som fylls i under tiden för redovisning av uppgiften, enligt vissa kriterier, t ex uttal, flyt, begriplighet osv.

MEN problemet är fortfarande att själva "arbetet" inte finns sparat - bara bedömningen. Vilket iof gäller andra uppgifter också då eleven får tillbaka dessa efter bedömning och sparar eller slänger. Det jag ser hända är att pappershögarna (och ljud- och videofiler på datorn) kommer att öka markant om läraren måste spara en kopia på allt som de ca 100-150 elever man har i undervisningen gör. Oh, the horrror.

Och ja - du har rätt. Det är var elevens kunskapsnivå ligger vid kursens slut som ska bedömas, inte eventuella missar eller toppar innan dess. "Slutbetyget" i nian ska visa vilka mål som eleven har nått, inte vilken nivå eleven låg på i åttan eller sjuan.

En möjlighet att tenta ser jag också som en betydligt bättre idé.

Anonym sa...

När jag gick i gymnasiet så dog vår lärare i Fysik A plötsligt under den sista veckan av vårterminen.
Vissa i klassen (däribland jag) hann med betygssamtalet innan det hände, så vi fick våra betyg registrerade och så vidare medan andra inte fick det.

Lösningen blev att klassens mentor och rektorn fick gå igenom provresultat och resultaten av inlämningsuppgifter och därefter sätta betyg. Och det ledde naturligtvis till att vissa fick bättre betyg än de skulle haft, men den stora majoriteten fick sämre betyg än de skulle haft.

Ett provförfarande i det läget hade nog gett i alla fall något mer rättvisande betyg.

Anna Högberg sa...

Elin, mm, det är ju just det - man dokumenterar för att själv kunna sätta betyg eller i värsta fall göra en hjälplig överlämning till någon annan (t.ex. om man skulle bli sjuk), men man kan ju aldrig bedöma själva arbetet en gång till - det försvinner ju. Hur kan någon annan göra en objektiv bedömning genom en lärares subjektiva dokumentation?

Anonym sa...

Drar man denna idé ett steg längre så är vi tillbaka vid gamla tiders studentprov där gymnasiet avslutades med prov i alla ämnen. Klarade man proven fick man ta studenten. Det var kanske inte så dumt. Framför allt var det rättvist.

Anonym sa...

Bra analys och korrekta slutsatser.

Bombadill sa...

Din analys är så självklar och enkel men samtidigt verkar inte ens utredare och lärarutbildare mfl kunna genomföra den. Tack för ett bra och trevligt inlägg med tankar som brädar många andras.

msn00b sa...

Jag som gick IB på gymnasiet hade det precis så, vi hade slutprov i alla ämnen i slutet på tredje året vilket bestämde 80% av betyget, de övriga 20% täcktes upp av lärarens dokumentationer under övrig tid, såhär i efterhand kan ju jag tycka att vi borde haft sådana prov i slutet på varje år eftersom tre års studier i ett prov var VÄLDIGT mastigt men i övrigt funkade det bra.
Själva betyget sattes sedan inte av läraren utan av centrala IB enheten i genéve vilket ytterligare omintetgjorde lärares möjligheter att "jäklas" om de inte kom överrens med en specifik elev

Stella och Molly

Stella och Molly