måndag 6 december 2010

Hetsjakten mot dubbdäck

Centern föreslår att den som kör med dubbdäck ska betala extra avgifter för skadorna på miljön. I så fall vill jag veta följande:

1) Vilka åtgärder kommer man att vidta för pengarna och hur blir miljön bättre av att den som har råd kan köpa sig fri från ansvar?
2) Varför skyller man över huvud taget på dubbdäcken när mängder av rapporter visar att persontrafikens påverkan på de här partiklarna är försumbar? Är det verkligen utrett bortom rimlig tvivel att det är dubbarna som är boven?
3) Kommer bilister som inte använder dubbdäck i så fall att få betala extra för de halkolyckor som de orsakar?

På is är det dubbat som gäller, era svampsniffande miljöpuckon! Dubbdäck är överlägsna på isiga vägar. Dubbdäck är en säkerhetsfråga i det klimat som vi lever i och säkerligen finns det andra åtgärder man kan vidta för att bättra på miljön nära bilvägar med mycket trafik... till exempel bygga bort fotgängarna från trafiken med tunnlar och gångbroar, fixa bättre ventilation, dimensionera om vägarna eller leda om en del av trafiken.

Istället för att piska, piska, piska, ta och leta upp en liten jävla morot någonstans, någon gång, i en enda miljöfråga! Istället för att straffa de som kör med dubbat, vad sägs om att införa en friktionsdäckspremie vid inbyten eller sänka momsen på friktionsdäck?

Jag kör själv dubbat. Det är awesome. Vägarna är isiga i ödemarken mellan Norrköping och Finspång, och står det mot förmodan någon astmatisk vägsniffare vid Svärtinge-avfarten och störs av partiklarna på pin kiv, så får den personen skylla sig själv.

3 kommentarer:

halvard.nilsson@telia.com (Halvard Nilsson) sa...

Bra skrivet! Läs gärna min artikel i tidningen Fordonskomponenten.

http://www.fkg.se/assets/Uploads/FKG-6-10-Svensk-Web.pdf

Artikeln finns på sidorna 21-23 om Du har tid och är intresserad!

Halvard

Anna sa...

Bra artikel, Halvard! Det är rent förskräckligt vilken häxjakt man har dragit igång utan ordentligt underlag och konsekvensanalyser.

Anonym sa...

Fantastiskt. Flera forskare säger att om man önskar minska den effekt på dödlighet i befolkningen som partiklar orsakar BÖR MAN FOKUSERA på emissionerna från FÖRBRÄNNING, eftersom deras utsläpp sker i närheten av våra bostäder, SNARARE ÄN PÅ SLITAGEPARTIKLAR. Men politikerna gör istället precis tvärtom. Istället uppmuntrar politiker, myndigheter, energirådgivning, försäljare och media till ÖKADE luftföroreningar och utsläpp av partiklar, i vår hemmiljö där de gör som mest skada, genom den skenande ved- och pelletseldningen. Man lanserar vedeldning, som tillhör och lyder under MILJÖFARLIG VERKSAMHET i MILJÖBALKEN som "miljövänlig"! Indoktrineringen och propagandan är total.

RÖKGASERNA DÖDAR. Men alla dess skadliga och dödliga effekter tystas effektivt ner. Tjära, partiklar, VOC, PAH, kvävedioxid, dioxiner, skapar marknära ozon, luftföroreningarna ger cancer, stroke, hjärtinfarkt, förmaksflimmer, leukemi, genskador, astma, bronkit och försämrat immunförsvar. Man installerar små lokala biobränsleeldade närvärmeverk mitt i samhällena trots att det är väl känt att dessa saknar tillräcklig rökgasrening ("det blir för dyrt!") och utsläppen av partiklar är mycket stort. Barn som växer upp där luften är förorenad får sämre lungkapacitet. Risken att dö i hjärtinfarkt eller att drabbas av stroke är nästan fördubblad i områden där luften är mer förorenad. Det är också väl känt att i samhällen med vedeldning, kan luften vara lika dålig som på Stockholms värsta gata Hornsgatan... Partiklarna från kvällens vedeldning stannar kvar i veckor, de har inte försvunnit på morgonen när ditt barn går till skolan. Barnens lungor är extra känsliga. Sotpartiklar och polyaromatiska kolväten bedöms vara samhällets största enskilda källa till cancer. Vedeldningen är det tredje största miljörelaterade cancerhotet i Sverige. Men Sverige ska tjäna pengar på sin naturtillgång, skogen, och då offras glatt våra liv, vår hälsa, människors livskvalitet, miljö och klimat. Och nu ska Sverige också spara pengarna på vägunderhållet.

Det är helt uppenbart att fakta inte har någon prioritet i politikernas beslut. Inte heller våra liv, hälsa och miljö och livskvalitet. Deras gigantiska felaktiga beslut är ett hot mot folkhälsan och förvandlar mångas liv till en mardröm. RÖKGASERNA DÖDAR. DUBBDÄCKEN RÄDDAR LIV. Detta är fakta. Oavsett hur gärna än politikerna vill få oss att tro att det är tvärtom.

Läs fakta:
http://www.vti.se/templates/Report____2796.aspx?reportid=10808

Lungspecialister och läkare om den dödliga vedröken (som cigarettrök):
http://www.youtube.com/watch?v=jaxSgglRpLY

www.friskluftnu.se
www.burningissues.org
http://renluft.blogspot.com/
http://woodburnersmoke.net/

undersökningen bröstcancer och luftföroreningar
http://ehp03.niehs.nih.gov/article/fetchArticle.action?articleURI=info%3Adoi%2F10.1289%2Fehp.1002221

Stella och Molly

Stella och Molly