tisdag 16 november 2010

Striden om Internet

Johan Axhamn, som är knuten till den upphovsrättsligt sponsrade intressesajten Netopia, skriver idag om sin vision om ett kastrerat Internet.

Vi kan väl titta på några märkligheter som han delar med sig av:

"Med oönskat material avses till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång."
Fundera en sekund över vad det är han skriver här. Städa lite i den krångliga meningen, så får vi till exempel fram "Information som uppmuntrar till otillbörlig marknadsföring." Menar människan verkligen att information som uppmuntrar till upphovsrättsintrång eller otillbörlig marknadsföring ska klassas som oönskat material i samma klass som barnpornografi och att Internetoperatörerna (de som tillhandahåller infrastrukturen) ska bära ansvar för att sålla bort detta från Internet?

Betänk att information som uppmuntrar till upphovsrättsintrång kan vara en guide till hur man använder två videoapparater för att kopiera en film på VHS.

Att den som sprider eller medverkar till spridning av oönskat material har ett ansvar följer av vanliga straff- och civilrättsliga bestämmelser. Vid överträdelser som sker via internet kan det dock ofta vara svårt att spåra den ursprunglige avsändaren. Uppmärksamhet har därför riktats mot vissa av Internets mellanhänder – så kallade internetleverantörer, vilka tillhandahåller uppkoppling mot Internet (internetabonnemang).

Enligt samma logik skulle man kunna resonera som följer:
Vid överträdelser som sker via postpaket kan det dock ofta vara svårt att spåra den ursprunglige avsändaren. Uppmärksamhet har därför riktats mot vissa av postgångens mellanhänder – så kallade paketombud, vilka tillhandahåller möjligheten att skicka och ta emot paket.

Internetoperatörerna ska inte vara ansvariga för den trafik de förmedlar. Det Johan Axhamn talar om i sin artikel är ingenting annat än avskaffandet av möjligheten för människor att kommunicera med varandra utan att informationen som man utbyter först måste godkännas av en censureringsnämnd.

Hur i hela världen detta skulle leda till att Internet skulle få lättare att utvecklas kan jag för mitt liv inte förstå. Internet är inte ett laglöst land - samma respekt för grundläggande mänskliga rättigheter måste gälla på Internet som i den verkliga världen. Så länge vi har budbärarimmunitet / meddelarskydd och så länge det inte är Postens ansvar vad du skriver i dina brev så ska samma sak gälla även på nätet.

Att vi ska bli berövade budbärarimmuniteten för att tillmötesgå kontrollivrare kallar inte jag rättssäkert i alla fall. Eller människovärdigt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

"Med oönskat material avses till exempel integritetskränkningar, barnpornografi, information som uppmuntrar till människohandel, terrorism, otillbörlig marknadsföring, olaglig spelverksamhet eller upphovsrättsintrång."

Jag tror att tolkningen "information som uppmuntrar till [...] upphovsrättsintrång" är felaktig och att en korrekt tolkning borde vara "Med oönskat material avses till exempel [...] upphovsrättsintrång".

Stella och Molly

Stella och Molly