söndag 12 september 2010

Tänkvärt från KD (!) om värderingar

Jag är inte världens största fan av KD vanligtvis. Jag tycker att deras kristna race inte riktigt hör hemma i politiken och att de är väl konservativa i t.ex. HBT-frågor, men jag gillar faktiskt deras koncept med att värderingar ska ligga till grund för politiken. Göran Hägglund skriver en väldigt tänkvärd krönika i DN idag och i den ser jag många paralleller till Piratpartiet: grundtanken med att man måste sätta värderingarna först istället för att syssla med att lagstifta sönder vårt samhälle med förbud.

För oss kristdemokrater är en sak klar: vi är ett värdeorienterat parti, ett idéparti. Vi skiljer oss från andra. När de goda gemenskaperna, med familjen som den viktigaste, fungerar som bäst bildar de en värderingarnas vall mot den ständigt trängande lag- och regleringsströmmen. Utan etik – en massproduktion av lagar. När vi lämnar misstänksamhetens, förbudens och politiseringens land ser vi det fria och trygga Sverige avteckna sig, skriver Göran Hägglund.

Jag tycker att det ligger en del i det han skriver, även om jag kanske inte alltid håller med om just KDs syn på etik. Men jag tycker att han har en enormt stor poäng i att det är på den här nivån som diskussionerna måste börja - och det är någonting som även Piratpartiet har förstått.

Vi vill diskutera vilka värderingar som vi ska ta med oss in i framtiden, och vilka människovärden. Privatliv, integritet, mänskliga rättigheter... så att vi får en gemensam värdegrund att kunna bygga resten på. INNAN vi börjar tillämpa förbud och bygga sönder samhället med lagar, förbud och misstankar.

Innan vi t.ex. diskuterar exakt hur upphovsrätten ska se ut måste vi diskutera vilken funktion den ska fylla och vilka värderingar den ska bygga på.

Diskutera etik först, lagar sedan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Andreas sa...

Hägglunds diskussioner ger uttryck för vad kristdemokratin håller på att förändras mot idag. Jag och många kristdemokrater sympatiserar nog rätt starkt med piratpartiets tankar även om denna strömning inte spritt sig till hela partiet ännu. KD's hbt syn är nog inte generellt lika illa som den verkar i media eller hur den utmålas av vänsterideologer däremot.

Stella och Molly

Stella och Molly