lördag 14 augusti 2010

Om att tänka som högerpirat

Som ni säkert har märkt så förekommer det en hel del högeråsikter på den här bloggen, och det hänger faktiskt ihop med att jag anser att högerideologin i grund och botten är oerhört kompatibel med pirattänket, medan jag känner att vänsterideologin går allt längre ifrån det tänket om man går in på principfrågor som berör individens frihet, individens möjligheter och rättigheter att fatta sina egna beslut, och individens valfrihet kontra statens bestämmande över individen.

Personligen anser jag att det är superviktigt att det finns gott om utrymme för individens egna val och prioriteringar i ett samhälle. Det kan gälla vem som är hemma med barnen, vilken kultur som är tillåten att titta på, huruvida man får välja skola och vård, vad som är tillåtet att tänka osv. Tankefrihet är inte mycket värd om samhället är så hårt styrt av staten att man inte kan omsätta tankarna till handling, såvida de inte först blir godkända av staten. Det blir bara tankekontroll på en annan nivå - att sålla bort tankar och drömmar genom att göra det omöjligt att uppfylla dem i praktiken.

Emedan både vänstern och högern i Sverige definitivt sysslar med dumheter i informationspolitik- och integritetsfrågorna, så känner jag personligen att om man ser till hur partierna står i övriga frågor så känns det som att högern har bättre potential för att förstå piratpolitiken och integrera den på ett konsekvent sätt i sin egen politik, och det har jag kommit fram till genom att titta på vilka grundvärderingar blocken har i andra frågor, såsom skola, vård och omsorg.

Valfrihet i vardagen är nämligen en springande skillnad mellan blocken idag. Tittar vi på föräldraledighetsfrågan så är högern mer öppna för att familjerna ska få bestämma själva, medan vänstern vill ha hårdare regleringar och tvinga familjerna att agera på ett visst sätt.
Tittar vi på skolfrågan så är högern återigen mer öppna för valfrihet i och med att man vill skapa mer valmöjligheter i skolan, tillåta friskolor och återinföra de praktiska utbildningarna.
Tittar vi på vårdfrågan så, ja, även här så står högern för ökad valfrihet i och med att de förespråkar privata alternativ och vårdval.
Tittar vi på skattefrågan ur ett vardagspespektiv så är det uppenbart att ett högt skattetryck gör det svårt för familjer att fatta andra livsval än att båda föräldrarna måste jobba så mycket som möjligt.

Något förenklat, jag vet, men jag känner väldigt starkt att grundprinciperna bakom de centrala frågorna om vård, skola och omsorg handlar om valfrihet (högern) vs statlig kontroll (vänstern).

För mig så hänger principen om valfrihet och att individen (inte staten) bestämmer hur man ska leva i vardagen intimt ihop med ett fritt Internet och frihet från censur. Att staten kontrollerar vilken kultur som man får tillgång till som medborgare är för mig på samma nivå som att staten bestämmer vem i familjen som får vara hemma med barnen. Jag vill välja själv vilken kultur jag ska ta del av och att det ska vara ett beslut för individen och familjen, precis som jag vill att det ska vara individens och familjens beslut vem som ska vara hemma med barnen. Det handlar om livsstil, vardag och individens rätt att själv bestämma över sitt liv. Det handlar om tankefrihet, och om frihet att göra verklighet av sina tankar och drömmar istället för att tvingas följa statens mall för ett Lyckligt Liv.

Ideologiskt hänger frågorna ihop för mig. Jag ser höger vs vänster som kampen mellan individens frihet och statens kontroll.

När det gäller ändliga resurser såsom pengar så förstår dock alla att det finns ett behov av att ha en gemensam pott till saker som vi alla använder i någon utsträckning (t.ex. infrastruktur, skola, vård osv). Diskussionen gäller hur stor den potten behöver vara och vad som ska ingå i den. När det gäller oändliga resurser (såsom information) så är situationen inte riktigt densamma, det finns inte samma behov av "lagom" kontroll över oändliga resurser eftersom de är just oändliga.

Men så resonerar jag: jag känner uppenbarligen väldigt starkt för den högra sidan av svensk politik på grund av att individens frihet från staten i övriga frågor tycks vara prioriterat. Därför blir jag också så besviken på högern när de i just integritetsfrågan sätter individens frihet lägre än statens kontrollmöjligheter.

Jag hoppas för övrigt att andra pirater reagerar på det jag har skrivit idag och skriver egna inlägg om varför andra partier borde tänka mer som pirater. Jag är säker på att någon av er kan författa ett utmärkt inlägg om varför vänstern borde tänka som pirater och hur piratideologin skulle kunna passa in konsekvent i de rödgrönas politik. Jag kan inte själv få ihop den bilden - men det hoppas jag att någon annan kan!

Challenge extended.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

11 kommentarer:

Lord Metroid sa...

Politiken som den ser ut idag finns det bara auktäritism att välja på om man väljer något av de partierna som är etablerade i riksdagen. Enda som skiljer dom är att de alla vill ha makten så de är till synes förgrymade på varandra eftersom de inte får makten för sig själva.

Jag måste också invända till ditt användande av höger och vänster. Vänster är förknippat med folket medans höger är förknippat med adeln, monarkin och kapitalisterna. Så har det varit ända sedan de båda termerna höger och vänster blev till i och med att adeln och prästraskapet satt till höger i det franska parlamentet medans folket som vill bli fri från adeln var vänster. Så desto mer vänster en ideologi är. Desto mer för individens självstyre är ideologin.

Termerna har blivit lite konfusa på senaste tiden eftersom folk som söker makt alltid infiltrerar grupperingar och utnyttjar människornas drömmar för att själva komma till makten.

Anonym sa...

Vad gäller föräldraledigheten utgår du från familjen som minsta grundläggande enhet i samhället, vilket gör dig konservativ. Liberaler torde istället utgå från individen, det vill säga barnets rätt att umgås med inte bara en förälder och varje enskild förälders rätt att umgås med sitt barn. I den etablerade politiska ordningen i Sverige har liberalism och konservatism buntats ihop till högern, medan socialism är vänstern. Detta är felaktigt, då liberaler ofta har betydligt mer att göra med vissa frihetliga socialister än med konservativa. De senaste åren har dock den svenska högerliberalismen blivit alltmer antiliberal (den har angripit rätten till privatliv skyddat från godtyckligt ingripande, rätten att klä sig hur en vill, rätten att fritt förflytta sig i världen, rätten till rättssäkerhet och så viidare), och kan knappast längre betraktas som "liberalism". Vad gäller de ekonomiska skillnaderna mellan blocken är de väldigt små, om jag förstått saken rätt. (V) och (MP) är de mest liberala partierna idag; det är synd att de kan tänka sig att kompromissa om sin frihetssyn med (S), som helt och hållet förvandlats till ett populistiskt, röstmaximerande parrti.

Lena sa...

Jag tycker att det är intressant och bra att pirater funderar över hur deras politik kan fungera principiellt ihop med andra partiers värderingar!

Maria Petersson sa...

Jag håller inte med om att höger och vänster är folket mot adeln, som kommentatorn här uppe hävdar. Det är att gå lite väl långt tillbaka i tiden och det är inte korrekt eftersom vi däremellan hade liberalismens tidsålder i politiken.

Höger och vänster tycker jag numer handlar om fri marknad mot planekonomi, och (vilket R tar upp i bloggen) om valfrihet mot statlig kontroll.

Anna Högberg sa...

Calandrella, jag ser inte konflikt mellan att se till både familjen och individen inom familjen.

En familj är en enhet, det varken kan eller bör man förneka. Den enheten behöver kunna fatta beslut om hur de ska leva tillsammans.

Jag tror att det som är bäst för en individ, t.ex. ett barn, det är att få växa upp i en familj som får fatta sina egna beslut om hur tillvaron ska se ut. En familj som tvingas leva på ett sätt som de inte trivs med blir inte en lycklig familj och det blir inte en bra miljö för individen.

Jag ser det verkligen inte som en självklarhet att det bästa för barnet är att umgås lika mycket med båda föräldrarna, och det är definitivt ingen rättighet. Jag ser det som att det bästa för barnet är att växa upp i en miljö där föräldrarna trivs och är glada. Om det innebär lite mindre tid med en glad pappa och lite mer tid med en glad mamma så är det fan så mycket bättre än att det får tillbringa tid med en pappa som inte trivs hemma och hatar att vara där, och en sönderstressad mamma som vantrivs på jobbet.

Om det gör mig konservativ i dina ögon så kvittar det mig - jag tycker helt enkelt att en familj som trivs med sin situation och har kontroll över situationen är en bättre miljö för ett barn än en familj som inte trivs och inte har kontroll.

GnomviD sa...

Utan att gå in i någon djupare diskussion kan jag som vänsterpirat försöka förklara mitt tankesätt.

Jag tror att en anledning att du inte ser hur det går ihop är på grund av våra skiljda tankesätt. Det blir uppenbart här: "Jag ser höger vs vänster som kampen mellan individens frihet och statens kontroll"

Från ett vänsterperspektiv håller inte jag med; avregleringar och privatiseringar ger inte individen frihet, utan lämnar ut henom allt mer till privata aktörers kontroll. För mig blir alltså kampen vänster-höger snarare en kamp mellan markandens kontroll och statens kontroll. Bägge aktörer har sina egna motiv och jobbar för olika intressen.

Den väsentliga skillnaden för mig är att statsväsendet är demokratiskt tillsatt och att kreti och pleti har en annan sorts insikt där. Det finns naturligtvis gigantiska problem här, men hur man än vrider och vänder på det har befolkningen ett väsentligt större inflytande i en statlig än i en privat aktör.

Väldigt översiktligt, men jag hoppas att jag kunde ge lite klarhet i alla fall.

Anna Högberg sa...

GnomviD, jag håller helt med om att marknaden vs staten också är en del av höger/vänsterhistorien, men en fri marknad som får utvecklas efter förutsättningarna på marknaden och där företag utsätts för konkurrens, där företag ibland slås ut och där marknadskrafterna väljer vilka produkter som blir lönsamma och kan fortsätta utvecklas... ja, det är vad fri fildelning i praktiken skulle innebära. Som kontrast står en statligt kontrollerad marknad (t.ex. icke-fri fildelning) där vissa industrier hålls kvar på marknaden med hjälp av lagstiftning och/eller bidrag som kommer från skattemedel (eller t.ex. kassettskatt).

Även om vi pratar om dimensionen fri marknad vs statligt kontrollerad så känns det som att högersidan ligger betydligt närmare piraternas tänkande - fri fildelning skapar ju en fri marknad och ökar konkurrensen, medan en icke-fri fildelning kräver kontroll från staten och tillskjutande av skattemedel för att hålla döende industrier igång.

Så du får gärna förtydliga lite hur du ser att statligt kontrollerad marknad ligger närmare piratperspektivet än den fria marknaden. ;-P För jag ser det inte...

Lisa Ek sa...

Jag håller med Ravenna om familjesituationen, vi har två barn och jag är anställd som undersköterska medan min man driver eget företag. Dels så är jag bra mycket bättre på att ta hand om barnen, och dels så har han inte samma möjligheter att ta föräldraledigt. Om vi tvingades ta lika många dagar så skulle han inte kunna ta mer ändå, och resultatet skulle bli färre dagar som våra barn fick tillbringa med sina föräldrar. Att kvotera är inte bra, det löser familjerna bättre själva.

Anonym sa...

Helt rätt, både valfrihet och fri marknad är två begrepp som hör ihop med högertänket! Varför högern är emot fri fildelning och fri kommunikation förstår jag inte... de kanske bara inte har förstått frågorna än och hur de ska passas in i deras övriga tänkande?

Bra jobbat, mvh Gustav

medundersåte sa...

Lord Metroid, som du skriver så ville folket under den franska revolutionen bli fria från adeln. Vad de däremot inte ville bli av med var monarkin och prästerskapet. Vendée-krigen och chouanneriet visar att folket i stor utsträckning föredrog monarkin och kyrkan före republiken.

De lokala parlamenten avskaffades, prästerna tillsattes politiskt, franska som talades av en liten minoritet tvingades på alla och allmän värnplikt infördes av den första franska republiken. Så respekten för individen kan vara mycket liten även "till vänster".

Som monarkist så ser jag ingen egentlig användning för republikanska definitioner som höger och vänster, båda kan vara lika begränsande för enskilda individer.

GnomviD sa...

Ravenna: Jag tycker du drar på lite för stora växlar; jag får känslan av att du ställer stalinism mot anarkokapitalism. Det är en inte riktigt realistisk bild av den svenska politiska diskussionen. I Sverige kommer det att finnas en väsentlig inblandning av marknaden oavsett vilken regering vi har. Varken en helt fri marknad eller planekonomi är en realistisk utveckling. Vilken sida som än styr blir det olika nyanser av Keynes, typ.

Realistiskt sett uppehålls fildelningskriminaliseringen av att marknadsparterna lobbar stater, inte för att stater i sig blandar sig i marknaden. Vi kan runt om i världen se att det här är oberoende av höger och vänster - utan att ha undersökt det något närmare upplever jag dock att kravet på en legalisering och open source-vurmande brukar vara starkare på vänsterkanten.

En kanske mer teoretisk fråga är nätneutralitet. Det är en fråga där en statlig inblandning hade kunnat garantera en lysande framtid - eller en hemsk framtid. Om stater å andra sidan inte ger sig in i frågan och lämnar det åt marknadens parter förutspår jag pest och pina. I bägge fall kan det gå hur som helst, men poängen är att det i marknadens fall blir förtjänsten och inte folkopinionen som styr besluten.

Jag har svävat iväg lite i exemplen, men det jag försöker komma till är att statlig inblandning kan vara såväl bra som dålig. Den allmänna befolkningen har dock ett större inflytande i en stats förfarande än de har i en privat aktörs. Jag försöker mena att det inte finns ett enstaka piratperspektiv, och att såväl höger- som vänstermänniskor kan driva piratpolitik; ex. är motstånd till övervakning, kriminalisering av kunskapsspridning och ett stöd för öppen källkod väldigt lätt att befästa i vänsterpolitik (i Sverige är väl V det riksdagsparti som ligger närmast PP i sina åsikter). Målen kan vara samma på bägge sidor, och skillnaderna handlar om hur man når dit - jmf. vänster- & högerfeminism.

Avslutningsvis vill jag bemöta en grej: "[...] högersidan ligger betydligt närmare piraternas tänkande". Det är relevant om du med "piraternas" menar "piraters" eller "piratpartisters". För om du menar att PP ligger närmare högerns tänkande och politik har du helt rätt - det är därför jag personligen inte stödjer Piratpartiet. Däremot går det inte att hävda att det finns ett piratperspektiv.

Om du inte redan gör det tipsar jag att du Läser Micke von Knorrings (V) blogg. Han skriver om motsv. piratfrågor ur ett vänsterperspektiv: http://vansterteknik.wordpress.com/

(Öh, ja, det blev en del babblande. Jag hoppas att min mening går fram.)

Stella och Molly

Stella och Molly