fredag 13 augusti 2010

Max fem barn per anställd leder till...

Ett litet inlägg till om vänsterpuckon...

Vänstern föreslår att lagstifta om att det får vara max 5 barn per anställd på dagis. Detta lär säkert få följande effekter:

1) En dyrare dagisverksamhet bekostas av höjda skatter = sämre ekonomi för barnfamiljer = minskade möjligheter för många att gå ner i tid på jobbet = mindre tid som föräldrar och barn kan välja att tillbringa tillsammans = ökat behov av barnomsorg = behov av mer resurser. Med andra ord: hög risk för ond cirkel.
2) Krav på max 5 barn per anställd leder helt säkert till att dagisplatserna blir mer begränsade i en del områden, och att fler familjer får stå ut med dagisplatser som ligger långt bort och saboterar deras vardag. Fundera på saken - om valet stod mellan 6 barn per anställd i huset bredvid och 5 barn per anställd på ett dagis som ligger 40 minuter bort i rusningstrafiken... vilket är att föredra?

Mitt tips är som vanligt: använd resurserna bättre istället, frigör resurser från meningslösa projekt, satsa på rätt saker, skapa flexibilitet och valfrihet i systemet och undvik i det längsta fördyrande åtgärder som gör systemet mindre effektivt. Jag är i grund och botten övertygad om att de resurser som pumpas in i barnomsorgen är tillräckliga, om de bara används rätt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

1 kommentar:

Åsa sa...

Ja, och varför inte lätta på trycket för barnomsorgen genom att uppmuntra/förenkla för privata dagmammor? Varifrån kommer denna hysteri att man måste ha världens utbildning för att ta hand om småbarn? Viktigast är väl hur man är som person, inte hur många poäng man har läst...

Stella och Molly

Stella och Molly