måndag 30 augusti 2010

Kommentarer om smått och gott

Några kommentarer om smått och gott som det har skett utspel kring under dagen:Först, dagens dumhet:
Rödgröna framhärdar i att alla behöver högskolebehörighet. Oavsett om de vill eller inte. Dock vill de inte riva upp regeringens gymnasiereform direkt, utan tänker gradvis ändra tillbaka till systemet som tvingar på de praktiska linjerna saker som ingen vill ha på programmet förutom politikerna själva. Målet är tydligen att ALLA ska få högskolebehörighet efter gymnasiet. Suck och stön.

Jag tycker att det är dags att acceptera följande:

  1. Alla BEHÖVER INTE högskolebehörighet.
  2. Alla VILL INTE HA högskolebehörighet.
  3. Att förlänga praktiska utbildningar med ett eller flera års extra studier för att ge eleverna kunskaper som de varken behöver eller vill ha är SLÖSERI MED RESURSER och SLÖSERI MED ELEVERNAS TID.
  4. Om någon skulle ändra sig senare i livet och bestämma sig för att han/hon trots allt behöver och vill ha högskolebehörighet, så finns det en institution som vi kallar för KOMVUX som kan bistå med detta.


Så till dagens integritetsdiskussion:

Regeringen säger bestämt NEJ till att DNA-registrera alla män (förslaget var att man skulle använda registret för att underlätta våldtäktsutredningar).

Det var väl bra? Men jag efterlyser konsekvens i tänkandet. Att låta FRA logga och övervaka alla privata meddelanden som hela svenska folket skickar är tydligen okej i förebyggande syfte, men att DNA-registrera alla män i förebyggande syfte är tydligen inte okej. Trots att våldtäkt är ett betydligt vanligare brott än terrorism och allt det där som FRA ska "skydda" oss mot.

Jag har absolut ingenting emot att man säger nej till ett DNA-register, men det hela ter sig lite märkligt och mycket hyckligt med tanke på att vi 1) redan har ett DNA-register i Sverige kallat PKU och 2) att vi har ett antal andra integritetskränkande åtgärder i brottsförebyggande syfte som har införts av sittande regering.

Vänder man sig emot en DNA-registrering av män så borde man rimligen också vända sig emot den DNA-registrering av män + kvinnor som redan sker, samt vända sig emot den övervakning som vi godtyckligt utsätts för i strid med konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Jag efterlyser konsekvent tänkande hos regeringen i integritetsfrågan!Så till dagens sista diskussion...

De rödgröna med Ohly i spetsen vill genomföra en höjning av gratis tandvård från 19 år till 24 år. Berömvärt i sig, men jag tycker att man gör för lite skillnad mellan sjukvård och friskvård i tandvårdsdebatten - vänstern vill gärna se all tandvård som sjukvård (som borde finansieras via skatt), men i själva verket finns det naturligtvis även en stor del av tandvården som är friskvård, dvs förebyggande vård, och sådan är olämplig att finansiera via skatten. Och, som vanligt när det gäller rödgröna förslag, så återstår följande tre frågor:

  1. Är åtgärden som föreslås effektiv, dvs vad har man för belägg för att tro att höjd friålder 19 till 24 får högre effekt på tandhälsan än t.ex. återinförd "flourtant", hälsokontroller på universitetet, företräde i tandvårdskön för ungdomar som flyttar till annan ort osv.
  2. Varifrån ska pengarna tas - ska man dra ner på något annat, eller blir det höjda skatter?
  3. Är det verkligen ungdomar 19-24 som bäst behöver sponsrad tandvård? Särskilt med tanke på att den gruppen har relativt god tandhälsa? Borde det inte vara mer angeläget att sänka kostnadstaket för tandvård eller expandera vad som ingår i begreppet bastandvård, så att exempelvis medelålders människor som har drabbats av dålig tandhälsa kan få råd att göra omfattande ingrepp?


Och helt apropå ingenting, gummistövlar är FAN inte coolt.Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

PKU är frivilligt, därav skillnaden.

Anonym sa...

PKU är också ett fysiskt register som inte är sökbart på elektroniskt eller annat sätt. Det är fysiska prover som är riktigt bökiga och långsamma att jobba med. Det behövs ett lab och en massa utrustning för att över huvudtaget få ut någon information alls. Det stora flertalet ansökningar om att få använda lagret (bättre term än register) avslås kategoriskt också därför att om det inte används till viktiga saker så tar det slut!

Anonym Fegis sa...

PKU är framför allt, åtminstone ännu, avsett för medicinsk forskning, inte brottsutredningar. Visst kan man anse att register är register är register, men man kan också anse att register kan ha olika mycket existensberättigande beroende på syftet med dem.

Men visst, det kom förslag om att använda det för att jaga brottslingar också. Det blev ett väldigt rabalder om det.

Stefan sa...

DNA register är en dålig ide av andra orsaker förutom integritetsproblematiken. Sökningar i DNA register är inte speciellt träffsäkra och ger upphov till en stor andel falska positiva träffar och riskerar att missa den man faktiskt söker. Dels för att mätmetoden inte är speciellt noggrann och dels för att olika DNA-profiler kan ligga nära varandra.

Kraxpelax sa...

Valrörelsen är totalt likgiltig. Man struntar ju i den verkliga skändligheten: hetskampanjen mot de långtidssjuka. Våra samvetslösa politiker. Det går åt helvete med landet. Rädde sig den som kan.

-Peter Ingestad, Solna

Stella och Molly

Stella och Molly