tisdag 6 juli 2010

Om miljöpartiets katastrofala miljöpolitik

Maria Wetterstrand skriver en artikel i SvD idag som jag tyckte var så underhållande att jag bara måste kommentera den...

På klimatområdet ser vi exempelvis att järnvägsinvesteringar får stå tillbaka för vägbyggen
Järnvägar i all ära, men för i helvete Maria, åkte du tåg i vintras? Järnvägarna når inte fram överallt och de är extremt opålitliga så fort de första snöflingorna faller. Jag vet inte hur många gånger i vintras som jag råkade ut för att tågen fick ersättas av bussar. Många tåg fungerar fortfarande inte som de ska efter årets hårda vinter. Järnvägarna må spara in marginellt på miljön när de fungerar som de ska, men det är dyrt att bygga och underhålla och järnvägen kan fortfarande inte ersätta vägen, särskilt inte på vintern.

regeringen satsar på osäkra utsläppsminskningar i andra länder i stället för säkra åtgärder på hemmaplan.
Ja, det är väl ganska självklart eftersom miljön (doh!) är en global fråga och mycket av tillverkningen av det som konsumeras i Sverige sker utomlands, dvs vår produktion belastar inte miljön i Sverige lika mycket som den belastar miljön i t.ex. Kina.

Att tillåta nya kärnreaktorer är också ett slående exemplet på detta paradigmskifte.

Javisst, om vi ska kunna driva trafiken på el i framtiden så behöver vi ju inte mer el eller så? Dessutom är kärnkraft den mest miljöeffektiva form av kraft som vi kan bygga i Sverige. Det går bara att dämma upp älvarna i Norrland så många gånger, sol har vi knappt ens halva året och när vindkraftverken byggs hotas andra näringar (t.ex. renskötseln). Kärnkraft ger vansinnigt bra med kräm relativt sin miljöpåverkan, och vi kommer att behöva all kräm vi kan få tag i om vi ska börja tuffa runt i elbilar istället för att bränna fossila bränslen.
Nu har Reinfeldt till och med gått så långt så att han är emot en höjning av EU:s klimatmål – för att Europas industriföretag ska slippa undan sitt klimatansvar.

Att höja målen är meningslöst om man inte också har en plan för att ta sig dit. Om inte industrin fungerar så skapas det dåligt med resurser till miljöarbete. Ett företag som går på knäna på grund av olika avgifter och restriktioner lär inte prioritera miljöarbetet, utan snarare lär de tvingas säga upp folk och skala ner. Miljöpartiet är ivriga att använda piska och har ännu inte upptäckt moroten. Det känns som att de aldrig tänker på konsekvenserna för industrin och aldrig gör någon analys av miljönyttan per satsad krona.

Miljöpartiet verkar sitta och flumma runt i någon mycket underlig utopi där samhället vare sig behöver infrastruktur eller industri, och där höjda bensin- och elpriser i ett av världens renaste länder löser världens miljöproblem.

Visst tror jag också på mer kollektivtrafik och att uppmuntra folk att cykla mer, men det måste ske med en viss förståelse för vilket land vi lever i: ett land som är stort som fan, ett land där stora delar av befolkningen är beroende av bilen och vägen, ett land där en tung del av vår ekonomi vilar på industri som behöver konkurrenskraftiga villkor, och ett land där man inte kan cykla stora delar av året på grund av vädret.

Miljö i all ära, men man måste kunna bo och arbeta i Sverige också, annars blir bara älgarna kvar och kan avnjuta den förbättrade miljön.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly