tisdag 6 juli 2010

När man börjar med betyg

Rödgröna vill börja med betyg från årskurs 7. Blå vill börja med betyg från årskurs 6.

Det finns en tung anledning till varför årskurs 6 är ett stort och viktigt steg bättre: det tar ner betygen från högstadiet till mellanstadiet. Eleverna drabbas inte av en övergång till betyg samtidigt som de också gör en övergång mellan stadier - det ger en chans att "prova på" betyg och sedan direkt året efter få en ny start.

Det skapar också en sista chans att korrigera problemen innan man byter stadium och skola, och den introducerar betygen i en trygg miljö där eleverna har befunnit sig i en sammanhållen klass i flera år.

Jag vill dock ändå hävda att både årskurs 6 och 7 är för sent att börja med riktiga betyg. Jag tror att det skulle göra absolut mest nytta med en start i årskurs 4 eller 5. Jag har efter min tid som vikarie en känsla av att det är där som man verkligen börjar känna av kunskapsglappen.

Och för övrigt anser jag att svenska skolan är alldeles för dålig på att låta elever gå om ett år om de halkar efter. Jag har tyvärr alldeles för många gånger sett barn som har slussats vidare mellan årskurser bara för att "alla ska med", trots att eleven skulle ha mått mycket bättre av att få ett extra år på sig att komma ikapp. Det är ett helvete i "alla ska med"-skolan för den som ligger efter - han eller hon kan aldrig komma ikapp om han/hon inte får stå stilla en stund.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly