tisdag 6 juli 2010

Någon som förstår vänsterblockets gemensamma politik?

Är det någon som förstår sig på rödgröna "alliansens" gemensamma värderingar? Förklara i så fall, snälla!

Miljöpartiet vill ju göra det så enormt mycket dyrare för oss att använda el och att köra och äga bil, att det utan tvivel kommer att göra värme/ljus och transport till en klassfråga och öka klyftorna i samhället. Samtidigt påstår (S) att de värnar om låginkomsttagarna samtidigt som man vill införa olika former av beskattning på ägande, vilket skulle tvinga pensionärer att flytta från sina högtaxrade hus, med resultatet att höginkomsttagare som har råd flyttar in istället.

Hur värnar man om välfärd och arbetare, om man gör värme, ljus, transport och boende till klassfrågor?

Välfärd är inte bara att ha ett skyddsnät för när man blir sjuk/gammal och en bra skola för barnen, välfärd är också livskvalitet och det måste finnas även för låginkomsttagare. Jag blir helt förvirrad av de rödgrönas "gemensamma" politik - det känns som att de drar åt olika håll och att man har kompromissat så mycket med varandra att det som blir kvar bara blir destruktivt för just de grupper i samhället som man påstår sig värna om.

F.ö. finner jag det tragiskt att samtliga riksdagspartierna fäster så lite vikt vid PP och SD-frågor. Såväl informationspolitik/integritet som invandring skulle behöva diskuteras och komma upp på bordet.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly