onsdag 7 juli 2010

Man ska inte kunna köpa vård?

De rödgröna vill ta bort möjligheten till privata sjukförsäkringar - dvs, de vill ta bort möjligheterna att betala extra pengar för att få vård. Behovet ska styra, inte plånboken, och alla ska stå i samma kö, menar de.

Tydligen är det viktigare att vi alla står i kö tillsammans än att människor faktiskt får vård.

Om det vore så att all vård som efterfrågas fanns tillgänglig i den offentliga sektorn utan hutlösa väntetider så skulle inte de privata försäkringarna behövas.

Att ondgöra sig över privata sjukförsäkringar är bara vänsterns klassiska och ständiga hackande på de som är smarta nog att agera på egen hand när systemet inte räcker till - de som inte solidariskt står i kön och lider tillsammans med sina medmänniskor trots att man lätt skulle kunna betala någon för att ta hand om det onda. Sådana åtgärder hjälper egentligen ingen, det bara sätter käppar i hjulet för vissa grupper. "Alla ska ha det lika dåligt"-mentaliteten är stark i förslaget, och den som vill ta eget ansvar ska sättas på plats.

In med dig i kön, svensk! Det är ROLIGT att vårdköa. Lika roligt som att betala skatt. Den som tar eget ansvar för sitt liv och sin hälsa är osolidarisk och värd att förakta.

Nej, tre punkter som verkligen skulle förbättra vården tar Tankesmedja allmänmedicin upp:

*Äkta vårdval i primärvården med frihet att utveckla verksamheten utan detaljstyrning från ett ständigt ökande antal mellanchefer och strateger.

*En översyn av vilken administration och dokumentation som kan reduceras eller läggas på andra för att frigöra tid för patientbesök.

*Ett slut på det ständiga skyfflandet av människor mellan sjukförsäkring, arbetsförmedling och socialförsäkring. Det är inte värdigt, människor kommer i kläm och patienternas ekonomiska försörjning blir en allt större del av läkarens arbetsdag.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly