måndag 5 juli 2010

Handeln med SJs biljetter fortsätter

Handeln med biljetter, som skulle stoppas av legitimationskravet, fortsätter ändå. Jag vill förmedla följande två "nyheter" apropå detta:

1) Handeln med biljetter kommer att fortsätta så länge SJ säljer biljetter till underpriser några månader i förväg och sedan höjer till ockerpriser närmare avgång. Stabilisera priserna så att man vet vad det kostar att åka en viss sträcka, och ta rimligt betalt, så försvinner svarthandeln av sig självt. På ren svenska: sluta med ert jävla prislotteri!

2) SJ är enligt järnvägsförordningen 1985:200 skyldiga att befordra var och en som betalat biljett och inte uppför sig störande. Att inte ha med sig legitimation kan knappast anses vara störande beteende, särskilt inte när många barn och unga helt saknar legitimation.
Om annat inte följer av lag eller annan författning eller av vad som föreskrivs i denna förordning, får en järnväg inte vägra att mot fastställd avgift i mån av utrymme befordra resande med personförande tåg som har upptagits i en offentlig tidtabell.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly