tisdag 6 juli 2010

Bröst som merit?

Jag läste i Expressen en ny artikel som skriker efter kvotering av kvinnor till bolagsstyrelser.

Suck och stön.

För det första kan man ifrågasätta betydelsen av kvinnor i bolagsstyrelser - det är väl ändå VD och ledningsgrupp som har allra mest påverkan på hur ett bolag sköts i praktiken, vem som anställs och vad företaget har för policys? Det är VD och ledningsgrupp som har allra mest med kvinnors och äldres och invandrares möjligheter i företaget att göra.

Varför detta eländiga fokus på just bolagsstyrelser? Det känns som att feministerna och deras sympatisörer helt har hakat upp sig på detta.

Jag skiter ärligt talat blankt i om styrelsemedlemmarna på företaget har snopp eller snippa. Det påverkar inte mig i min vardag. Det gör däremot arbetsmiljön runt omkring: chefer, projektledare, vem som tillåts visa fötterna inom företaget, ledningsgruppens sammansättning osv. Det är i den miljön som man tydligt märker av om det är för mans- eller kvinnodominerat tänkande.

Så, lägg av med detta evinnerliga tjat om bolagsstyrelser! Det är inte där orättvisorna och löneskillnaderna finns, det är en trappa ner.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly