måndag 5 juli 2010

Betygsklyftor är bra

Jag blir direkt störd när jag läser gnäll om att betygsklyftorna ökar i skolan på grund av valfrihet. Det artikeln i SvD tar upp är alltså att barn till höginkomsttagare klarar sig bättre i skolan.

Min huvudsakliga invändning är att klyftor i skolan inte är av ondo. Man kan hålla tillbaka en duktig elev till en trög elevs nivå, men man kan inte lyfta upp en trög elev till den duktiga elevens nivå. En avsaknad av klyftor i skolan skulle därför troligtvis bero på att man har hållit tillbaka de duktiga eleverna.

Om man studerar det något underliga diagrammet i SvD så kan man också konstatera att alla grupper har höjt sina betyg sedan 1990. Är inte det positivt? Är det inte viktigare att man fokuserar på sitt eget liv och sina egna framgångar, än att man sitter och spanar med kikare genom grannens fönster och håller koll på att hans framgångar inte är ännu större?

Sedan kommer dock frågan: är barn till höginkomsttagare duktigare än barn till låginkomsttagare?

Jag anser att det är en oseriös lögn att alla skulle ha samma möjligheter. Det har vi helt enkelt inte. Flickor och pojkar har olika möjligheter i skolan och lär sig olika saker hemifrån. Ett barn från ett hem där mamma är kassörska och pappa är gatsopare växer säkerligen upp med en annan attityd gentemot utbildning än ett barn från ett hem där mamma är lärare och pappa är civilingenjör - därav finns det säkerligen också klasskillnader i skolan.

Kanske är det så att det inte bara är skolans "fel" att det uppstår betygsklyftor? Kanske är det så att "problemet" börjar hemma och att skolan skolan inte räcker till enbart i sig självt för att skapa studiemotivation? Kanske är det så att attityden till studier kommer hemifrån och att föräldrarna faktiskt har ta ett visst ansvar för barnets utbildning - någonting som såklart gynnar barn med högutbildade föräldrar.

Sedan kan vi också nämna det som man inte får tala om i ett socialdemokratiskt samhälle... nämligen genetik. Arv påverkar intelligensen. Jag finner ingenting konstigt med att intelligenta människor som har skaffat sig hög utbildning och har använt sin intelligens för att lyckats i livet har högre chans att få smarta barn. Det är ju såklart lite tabu att påpeka... vänsterfolket vill ju gärna låtsas som att arv inte är en faktor och att vi alla genom att utsättas för samma miljö också kan få samma möjligheter och bli hjärnkirurger och civilingenjörer allihop.

Slutligen kan vi också ta upp att sossarna krossade den svenska skolan genom att förflumma den och ta bort de praktiska utbildningarna. De som vill skaffa sig enkla yrken har ingenstans att ta vägen - det finns inga utbildningar som passar dem eftersom allting är anpassat för dem som vill läsa på universitet. Då är det klart att de som inte vill läsa på universitet halkar efter. Och jag är 100% övertygad om att det är fler barn från högutbildade hem som vill läsa på universitet än från lågutbildade hem, på grund av den sociala kultur de får med sig hemifrån.

Praktiska linjer på gymnasiet och praktiska alternativ redan på högstadiet skulle säkerligen göra underverk för betygsskillnaderna. Redan på högstadiet ser man problemen: det är många som inte har i en kemisal eller en fysiksal att göra - alla skulle bli gladare om de fick gå och använda sina händer istället. Och säkerligen skulle det också höja deras betyg - ett IG i fysik skulle kunna bytas till ett MVG i verkstadsteknik.

Ps, den här posten ska inte tolkas som att jag tror att alla barn till högutbildade alltid är smartare. Självfallet finns det riktiga puckon där också, och självfallet finns det riktigt korkade rika människor som har fått sin rikedom på lotto. Åt andra hållet finns det såklart också riktigt duktiga elever som kommer från enkla hem.

Pss, det allra sorgligaste är nog snarare att sossarna har arbetat in ett tankesätt i samhället där det anses vara något fel med att ha låga betyg och skaffa sig ett enkelt arbete. Vore inte världen en bättre plats om sådana tilläts göra sina val, leva sina lev, vara nöjda med vad de har... och tänk om skatterna var lägre så att de hade möjlighet att leva lite bättre på sin lön?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

4 kommentarer:

Jens sa...

Det är nog tur att du inte skriver för Piratpartiets räkning.

Att föräldrar har olika förmåga att ta ansvar för sina barns utbildning är inte en politisk fråga. Det är ett faktum som inte kan lösas politiskt.

Att barn som har förutsättningar att klara sig bra inte gör det på grund av föräldrarnas oförmåga är definitivt en politisk fråga. Politik oavsett ideologi handlar om att skapa ett gemensamt samhälle där så många som möjligt lyckas till nytta för alla.

Det har du fullständigt missat om du tycker stora betygsskillnader är bra. Politiker med en sådan inställning är faktiskt inte en politiker.

Sverige har som samhälle blivit ett av världens mest utvecklade och framgångsrika därför att vi haft politiker som velat något. Inte minst har de velat att arbetarbarn skal få möjlighet att studera.

Jag är ett sådant barn. I ett annat land, (exvis det land jag bor i sedan många år), hade jag inte haft en chans. Men skolor där man tror på eleverna, där kunskap betonats framför disciplin och prov, och fri universitetsutbildning har sänt mig jorden runt.

Jag har aldrig röstat på (s) men jag är oändligt tacksam för vad politiska ledare som Wigforss, Erlander, Sträng och Palme skapade och deras vision om ett gott samhälle. En piratpartist som du har mycket att lära av dessa herrar (tyvärr har vi för få kvinnor i svensk politik, välkommen).

Anna Högberg sa...

Jens,
Det enda sättet att bli kvitt betygsklyftor är genom att sänka de duktiga eleverna till de trögas nivå. Jag har arbetat ett antal år inom skolan, och det står -tyvärr- oerhört klart för mig att det är så det ligger till.

Och om duktiga elever nu är överrepresenterade från rika hem, då är det så. De ska inte hållas tillbaka för den sakens skull. Att hindra elever från att nå upp till sin potential i skolan på grund av att de kommer från rika hem är bara en annan form av diskriminering.

Jag är helt för att arbetarbarn ska studera. Däremot håller jag inte med dig om ditt resonemang om "kunskap betonats framför disciplin och prov", eftersom en skola utan disciplin inte fungerar och en skola utan prov inte kan mäta eleverna kunskap.

Kunskap, disciplin och prov går hand i hand.

Alla ska ha möjlighet att studera, men det är först när vi ökar valfriheten inom skolan och accepterar att alla inte är lika duktiga och att alla inte har samma mål som vi kan komma vidare i diskussionen om hur framtidens skola ska se ut.

Mina åsikter om skolan har jag inte fått som piratpartist, utan som f.d. lärare. Jag arbetade nämligen till och från i ca 7-8 år som lärarvikarie och bevittnade mycket och lärde mig mycket om hur skolan verkligen fungerar.

Anonym sa...

Jag måste hålla med Anna. Det är såhär det är. Jag arbetar som lärare på högstadiet, och får dagligen bevis på att alla inte har någon nytta av att läsa alla ämnen. Redan när ungdomarna kommer till mig så är det kört för många att få bra betyg. Det är fler "fattiga" än "rika" som har sådana problem, åtminstone om man räknar in invandrarna.

Självfallet ska alla gå i skolan åtminstone några år och lära sig grunderna. Jag anser också att ekonomi borde finnas på schemat för alla på högstadiet, så att ungdomarna får lära sig att sköta sin vardagsekonomi.

Problemet är att man försöker passa in alla klossar i de runda hålen, oavsett vilken form klossarna har. Vi märkte också av en stor kunskapssänkning när vi tvingades ta bort allmän och särskild matte / engelska.

Alla är inte lika duktiga - varför låtsas? Det drabbar bara de snabba eleverna och håller dem tillbaka.

Hur detta hänger ihop med rika och fattiga barn vill jag inte spekulera kring, men jag anser också valfrihet och betygsskillnader vara av godo.

Det är bättre att en grupp gynnas av systemet än att ingen gynnas av det.

/Lena, 39, lärare i MA/NO

Anonym sa...

"ALla ska med"-eländet är ingen till gagn.

De duktiga blir tillbakahållna.

De mer praktiskt lagda blir tvingade att sitta och lida igenom teoretiska ämnen de inte har någon nytta av.

Lärarna får dras med stökigare klasser.

Kunskapsnivån sjunker.

Visst ska skolan vara gratis så att alla kan gå i skolan, det är en grundförutsättning, men varför i helvete ska praktiskt lagda elever tvingas sitta igenom fysik och kemi? Hur gynnar det någon? Deras självförtroende sänks när IG-betygen haglar in och de stökar till klassrummet för alla.

Alla är inte lämpade för teoretiska studier. Så är det, sossar, oavsett hur mycket ni låtsas.

Stella och Molly

Stella och Molly