lördag 5 december 2009

IPRED är epic fail

Idag skriver DN om att fildelningen är tillbaka (ungefärligt) på niveårna som rådde innan IPRED-lagen infördes i april. Det förvånar väl knappast någon - exakt detta förutsågs. IPRED skulle inte få någon effekt på fildelningen, men den skulle öppna upp för godtycklig rättsskipning och kränkningar av oskyldiga till höger och vänster. Hur lagen ska tolkas och appliceras bråkar de lärde och olärde fortfarande om, medan vanligt folk skiter högaktligen i det hela och fildelar precis som vanligt.

Det finns några saker i artikeln som stör mig:

Till exempel detta:

- Sedan tillkommer ju olovliga strömmande videosajter som inte är fildelning i traditionell mening, men som fyller samma roll för användarna. Att titta på en långfilm via strömmande video direkt i webbläsaren blir allt populärare, säger Schollin.

Men upphovsrättsligt är det helt annorlunda än fildelning. Användaren laddar inte ned något och riskerar inte begå något intrång eller brott.

Att användaren inte laddar ner någonting är ett missförstånd. Man måste överföra informationen till sin dator - annars kan den inte spelas upp i datorn. Dock SPARAS inte informationen, men den kopieras ändå. Upphovsrättsbrottet begår du inte när du ställer papprena du kopierade i hyllan istället för att slänga dem i papperskorgen, utan när du utför kopieringen. Den här typen av missförstånd är mycket vanliga, och tyvärr är juristerna ofta lika okunniga som journalisterna.

Spotify, Voddler och andra lagliga tjänster kommer så småningom att konkurrera ut en stor del av den olagliga fildelningen.

Jag har sagt det förr, men det tål att sägas igen: visst kommer de lagliga tjänsterna på sikt att minska ner fildelningen något genom att konkurrera ut den, men vägen dit är mycket lång eftersom de tjänster som finns idag (inklusive Spotify) är betydligt sämre än vanlig fildelning - sämre utbud, sämre valmöjligheter, man kan sällan eller aldrig spara, det kostar eller har reklamavbrott osv.

Om de lagliga tjänsterna ska ha en chans att slå ut fildelningen så måste de bli bättre, interaktiva och gratis.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer:

Anonym fegis sa...

Däremot laddar strömmande tittare aldrig upp något, vilket gör att de inte tillgängliggör det de olagligen kopierar för att titta på.

Hittills verkar IPRED-fallen handlat om just folk som tillgängliggjort data på ett eller annat sätt.

mats p. sa...

Alltså, du kan vara petimeterteknisk och korrekt i sak, men gällande _praxis_ är att kopiering i routrar, strömmar och cachar inte utgör kopiering i upphovsrättslig mening. Jfr Asks förslag om "tittförbud" på barnporr, som alltså skulle åtgärda denna "lucka".

Adam sa...

@Anonym fegis: Det är inte riktigt sant, många streamings tjänster går åt båda hållen. Medan du tittar på filmen laddar du samtidigt upp till andra som ser samma film, allt för att avbelasta tjänstens egna servrar.

Grå sa...

Nja, streamad film, musik och annat KAN faktiskt sparas om man bara vet hur. Man kan antingen använda sig av gratis och fullständigt laglig programvara, direkt spela in vad skärmen visar och högtalarna spelar, eller till och med gå in i datorns tempfiler och leta reda på den kopian som datorn faktiskt tar.

Robert Andersson sa...

Saxat från http://sv.wikipedia.org/wiki/Streaming

I förarbetena till bestämmelsen anges: "Exempelvis hindrar inte upphovsrätten att någon tittar och/eller lyssnar på ett verk, eftersom att enbart titta och/eller lyssna på ett verk inte utgör ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det innebär att om någon vid webbläsning bl.a. tar del av olagligt utlagda verk så kan han eller hon ändå åberopa inskränkningen" (Prop 2004/05:110 s 382).

Även om Schollin använder begreppet nerladdning på ett sätt som inte skulle omfatta streaming, så är det nog just ovan citerade förarbete han stödjer sig på.

Du skriver: "Upphovsrättsbrottet begår du inte när du ställer papprena du kopierade i hyllan istället för att slänga dem i papperskorgen, utan när du utför kopieringen."

Jag vill hävda att det inte är brottsligt om metoden för kopieringen inkluderar en webbläsare med javascript aktiverat och exempelvis adobe flash installerat samt att avsikt att skapa en varaktig kopia saknas. Att bevisa avsikt kan vara högst knepigt.

Ravenna sa...

Robert, det är inte så enkelt då du ofta vid streaming delar med dig till andra, och det vanligen inte framgår vilken metod som används.

Däremot kan det, som du skriver, vara mycket svårt att bevisa uppsåt i fallet med streaming. Detta måste man dock vanligtvis bevisa EFTER att man redan har blivit utsatt för IPRED.

Sidan du länkar till gör mig tyvärr inte klokare, då den även säger: I 11 a § upphovsrättslagen finns en bestämmelse om tillfälliga exemplar. Sådana "får framställas, om framställningen utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process och om exemplaren är flyktiga eller har underordnad betydelse i processen". Sådan framställning av exemplar är dock tillåten bara om det enda syftet med framställningen är att möjliggöra 1. överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand, eller 2. laglig användning, dvs. användning som sker med tillstånd från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare, eller annan användning som inte är otillåten enligt denna lag.

Taura-Tierno sa...

Det finns ju lagliga sidor att se på serier också, t.ex. tv-kanalernas hemsidor, även om det kan vara lite krångligt att få det att fungera i Sverige, jämfört med kanske mindre lagliga sidor. Men eftersom lagliga alternativ finns, borde det inte vara svårt att bevisa att personen som tittar på streamad film VISSTE, bortom alla rimliga tvivel, att just den sidan inte streamade det lagligt? Tycker att den biten borde vara näst intill omöjlig att bevisa.

Anonym sa...

"Om de lagliga tjänsterna ska ha en chans att slå ut fildelningen så måste de bli bättre, interaktiva och gratis."

Vad trött jag blir på folk som bara vill ha allting gratis. Jag håller med om allt annat, de lagliga tjänsterna behöver verkligen bli bättre. Men att gnälla över att de inte är gratis är bara löjligt. Jag är av den åsikt att man ska betala för saker man vill ha(sen tycker jag förstås att kostnaden ska vara rimlig.)

Stella och Molly

Stella och Molly