måndag 5 oktober 2009

Hjälper man ett problembarn genom att ta familjens pengar?

Beatrice Ask vill att föräldrarna ska få böta när barnen begår brott. Men 12-åriga barn som begår allvarliga brott (á la stöld, skadegörelse eller misshandel) hjälper man knappast genom att ta familjens pengar. Och barn som begår små skitbrott typ snatta behöver snarare känna av konsekvenserna själva, inte lära sig att mamma betalar. Jag ser inte hur man löser problemen med barnbrott på detta vis.

Jag är helt och hållet för att man ska göra en rimlighets/vårdslöshetsbedömning, som idag. Om föräldern har begått något fel eller underlättat för barnet att begå brottet så känns det rimligt att föräldern drabbas av konsekvenserna, men jag tror att det är mycket farligt att etablera ett tänk hos så unga människor som det handlar om, att brott slutar med att mamma betalar.

Dessutom uppstår stora problem för fattiga föräldrar. En nota på 8000 kronor kanske inte är något problem för en välbetald politiker, men kan lätt knäcka ekonomin för ensamstående och göra utsatta familjer bankrutta. Står det bestraffandet av hela familjen i proportion till barnets brott? Familjen får sin ekonomi ruinerad, de ekonomiska möjligheterna till att skicka barnet (och dess syskon) på bra fritidsaktiviteter (t.ex. fotboll, scouting eller spela gitarr) försvinner, och man förstör möjligheterna för ett barn i en redan utsatt situation att få en bra uppväxt. Familjebanden slits sönder när de snarare skulle behöva stärkas. I kombination med bristen på fritidsgårdar och vettiga aktiviteter på många platser blir den här ”lösningen” rent livsfarlig och man förvärrar bara situationen för de barn som mest av allt behöver hjälp och stöd.

Istället för att stifta lagar som skyfflar bort ansvaret från staten, borde man försöka motarbeta problemen genom att se till att det finns fritidsaktiviteter runt om i kommunerna, lägga mer resurser på att förhindra mobbing, och vidta åtgärder i skolan. Dvs tackla problemen istället för att bara skyffla dem under mattan och låtsas som att det är så enkelt som att det är förälderns sak att lösa. Samhället bär ett minst lika stort ansvar för barnens agerande, med tanke på att ett barn efter det första levnadsåret ofta tillbringar det mesta av sin vakna tid på olika gemensamma samhällsinstitutioner: dagis, lekis, förskola, skola. När samhället svarar för en så stor del av barnets uppväxt är det orimligt att ovillkorligen och utan bedömning lägga hela ansvaret på föräldrarna.

Nej, lösningen på barnbrottslighet är inte att straffa hela familjen och slita sönder familjerelationerna ytterligare.

Dessutom uppstår en mängd frågor när det gäller det i särklass vanligaste barn & ungdomsbrottet idag – fildelning av upphovsrättsskyddat material. Är den här lagen kanske i själva verket bara ett försök att stärka tillämpningen av IPRED, så att man officiellt kan skita i vem som har fildelat, och helt enkelt bara straffa hela hushållet? Vad innebär det för den redan icke-existerande ”rättssäkerheten” i fildelningsfrågan, att man godtyckligt kan idka kollektiv bestraffning av familjer för en företeelse som de flesta trots allt inte anser vara fel?

Var går gränsen mellan kollektiv bestraffning och föräldraansvar?
Hjälper man ett barn genom att bestraffa familjen?
Och är det rätt att frångå principen att den person som begår felet är den som ska bära straffet?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

10 kommentarer:

Carl Johan Hall sa...

Att satsa på fritidsgårdar tror jag är rent kontraproduktivt. Jag har på känn att de mest fungerar som fortbildningsanstalter för ungdomsbrottslingar. När jag var 18 var det till "Ungdomens Hus" man skulle gå om man ville köpa bättre begagnad bilstereo i Västerås. Det låg i källaren till ett P-hus...

Anonym sa...

Skadestånd för fildelning (ren förmögenhetsskada) om fattas inte av regeringens förslag.

Ravenna sa...

Anonym, ja, men hur länge dröjer det innan man får ändamålsglidning om man väl börjar med det tänket där en person ska böta för en annans misstag?

grey sa...

Grundtanken känns som hämtad från det antika Rom. Där hölls en hel familj ansvarig för ett brott en medlem begick. Det enda sättet för en familj att skydda sig från skam och ekonomiskt ansvar gentemot handlingar från medlem som inte skötte sig var att förskjuta denna.
Kommer vi börja se sådant här också? I en tid och i ett samhälle som sägs ha individen i centrum?

För bara några år sedan talades det om "samhällets ansvar". Lärare skulle specialutbildas, extra resurser, specialpedagoger, ungdomsgårdar, psykologer och allt annat skulle mobiliseras när det gick snett för ett barn eller en ungdom. Det gick tydligen snabbt att byta det till "allt är föräldrarnas fel". Undrar om det har att göra med att penningflödet vänds?

SBJ sa...

Jag tycker man ska hålla Justitieministern ansvarig för alla brott som begås när FRA blir går helt aktiv. Trots allt så ska FRA avlyssna allt, så de kan förebygga brott, om någon då lyckas begå ett brott, så är det ju uppenbart Justitieministern fel, som inte genomfört tillbörlug tillsyn i det hela.

Det vore ungefär samma sak som detta.

Joakim Rosqvist sa...

I en intervju i ett nyhetsprogram idag sa åtminstone Beatrice Ask att familjens betalningsförsmåga skulle tas hänsyn till.

SBJ sa...

Och sen bör Reinefeldt(Och Regeringen) bli personligt betalningsansvarig(a) för statsskulden (Åtminståne den del han lånat in)

Det var trots allt deras beslut att låna pengar, så de bör då givetvis hållas ansvariga för lånet, och inte befolkningen.

Anonym sa...

Det är redan så, vilket tydligen många inklusive politiker och jurister inte vet, att ett antal skolor kräver föräldrar till barn som vållar sakskada på skolegendom eller kamraters på ersättningen fullt ut.

Hjälper man problembarnet med att ta av familjens pengar. JA det gör man. Många tycks tro att det bara är invandrarbarn eller låginkomsttagarbarn utöver barn till drogmissbrukare. Tyvärr är det lika vanligt med dessa barnen i 'bättre' ställda områden också. EN SAK är viktig det är ytterst få föräldrar som tvingats betala för de skador barnen åsamkat som INTE tar mer aktiv del i sina barns liv.

Anonym sa...

Bla bla bla, nån slags generell halv-anekdot som argument.

Kom med lite statistik eller studier istället som visar att det är lika vanligt norah4you.

Ravenna sa...

Nej, de här problemen med brottsliga barn är uppenbarligen INTE lika vanligt i bättre områden. Tro mig, har man varit vikarie på en skola i ett svenskt villaområde och i en invandrarförort så ser man skillnaden. På vilken av dessa två skolor tror du att ungarna snodde kemikalier från kemilektionen när jag vände ryggen till?

På skoltid kan man inte kräva att föräldrarna ska hålla koll på sina barn och ta en "aktiv del i sina barns liv"! Ska man sluta på sitt jobb och sitta och övervaka ungen hela skoldagen, eller?

Det finns redan idag lagar som gör att föräldrarna måste ta ansvar för barnens agerande i den mån de rimligtvis kan göra detta. Det som den här lagen säger är att man måste ta det ansvaret oavsett om det är rimligt eller inte.

Man ska inte tvingas böta för situationer som man inte har någon makt över.

Stella och Molly

Stella och Molly