torsdag 13 augusti 2009

Piratpartiet – Nu i en stad nära dig

Yes, vi ställer upp i kommun- och landstingsval.

Informations- och kunskapspolitik är inte någonting som vi enbart och endast kan driva i Bryssel och Stockholm. Det angår också människor på mycket närmare håll. På många håll är transparensen hos myndigheterna usel, informationsflödet till medborgarna byggt på sätt som var moderna på 1700-talet, IT- och datorsystemen ifrågasätts inte, övervakningen trissas upp med onödiga övervakningskameror och loggade resor med lokaltrafiken. Därtill förekommer lokal censurering av olika obekväma hemsidor och av information och funktioner på nätet som man helt enkelt inte gillar. Samtidigt utbildar vi nästa generation till att bli konsumenter av information, istället för deltagare. Ofta utan att det på skolorna finns en övergripande pedagogisk plan för hur man långsiktigt lär barn om Internet och informationsbehandling.

Helhetssynen på informationspolitiken saknas inte bara i Bryssel och i Stockholm, den saknas även i en stad nära dig.

Nästa steg blir nu att utvärdera våra lokala organisationer, och se var vi har tillräckligt starkt stöd och tillräckligt många eldsjälar för att driva val på kommun- och landstingsnivå. Än kan vi inte svara på vilka kommuner och landsting som vi ställer upp i – men vi kan försäkra att vi endast kommer att ställa upp på de platser där vi har en stark organisation, lämpliga kandidater och frågor att driva.

Hur blir det i Norrköping? Vänta och se!

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly