måndag 6 april 2009

Antipiraterna har bråttom att skjuta sig i foten - vad säger juridiken?

Det är spännande tider. Det som många går och väntar på just nu, det är vilken inställning juridiken ska ta till piratjakten, och i vilken utsträckning de nya lagarna är kompatibla med de gamla. Det är idag fortfarande fullt möjligt att piratjakten tar tvärstopp i domstol från flera håll samtidigt. En friande TPB-dom i samband med att domstolarna nekar upphovsrättslobbyn utlämnande av abonnentuppgifter skulle innebära ett stort bakslag för Tyrranosaurus Pontén.

Vi väntar på domen mot The Pirate Bay. Vilken ställning kommer tingsrätten att ta där? Hur ställer sig rättssystemet egentligen till att antipiraterna vill försöka knipa åt de som förmedlar kontaktinformation baserat på innehåll?

Vi väntar på om/när och under vilka omständigheter en domstol kommer att tvinga fram utlämning av abonnentuppgifter. Idag framkom det att antipiraterna sannolikt har begått dataintrång i jakten på pirater, när de bröt sig in på en privat FTP-server, stal filer de inte har tillstånd av serverägaren att ladda ner och tog en skärmdump på innehållet i en privat server. Kommer en domstol att ge en internleverantör ett åläggande på så skakiga grunder, när dels informationsinsamlandet är brottsligt och det dels finns tveksamheter kring huruvida ett offentligt spridande av upphovsrättsskyddade verk faktiskt har förekommit.

Att lagra hundratals ljudböcker på sin egen hårddisk är inget brott. Det är inte underligare än att lagra hundratals videoband med film i sin bokhylla – detta kan mycket väl vara legitima kopior, och de kanske tillgängliggörs enbart till de som besöker lägenheten. Enbart att någon har hängt utanför ditt fönster och tagit en bild på din VHS-hylla bevisar inget upphovsrättsbrott. Bandet märkt ”Armageddon” kan vara en inspelning från TV eller en kopia av ett original i din ägo.

Vad kommer en domstol att tycka?

Är dagens lagmän kompetenta att bedöma bevisning i IT-frågor? Vet de vad en FTP-server är för någonting?

Förstår man att det som måste krävas är bevisning på faktiskt tillgängliggörande till allmänheten, inte bara på innehav?

Det känns som en självklarhet att bevisning som man lämnar in måste vara hållbar. Men vem ska tala emot? Ett av problemen med IPRED är att det saknas en motpart i domstolen, någon som pekar på bristerna och för talan mot den anklagande parten. En kompetent domstol kommer förhoppningsvis att inse själv att man inte kan lämna ut folks ip-nummer bara för att antipiraterna påstår att tillgängliggörande har skett, utan att kunna bevisa detta. Men förr eller senare hamnar antipiraternas skrivelser hos en domare som inte är kompetent i IT-frågor, och då är skadan skedd.

Det är därför viktigt att vi, folket, agerar motpart! Det är någonting som VI kan göra. Vi kan polisanmäla de som begår dataintrång i jakten på fildelare. Vi kan blogga, vi kan skriva till tidningen, vi kan kontakta våra lokala politiker, vi kan demonstrera, vi kan höras, synas och kännas.

Antipiraterna menar väl att man först efter att ha fått ut abonnentens namn kan säkra bevisning. Men om det godkänns att lämna ut abonnemangsuppgifter utan bevis (enbart på misstanke), vad ska då domstolen i så fall vara till för? I så fall blir den bara kosmetisk. Hur bedömer man om en misstanke är tillräcklig eller otillräcklig för vidare undersökning? Och varför ska upphovslättslobbyn i så fall göra vidare undersökning, och inte polisen, som är kompetent och utbildad på detta?

Var är riktlinjerna, enligt vilka upphovsrättsinnehavarna får samla in information?

Vilka är reglerna?

Och hur i helvete kan man släppa loss dessa organisationer utan att gå ut tydligt och klart med vilka metoder som är tillåtna?

Vad kan vi mer göra åt saken?

Jo, gå med i Piratpartiet. PP har idag över 14 000 medlemmar, och jagar därmed Folkpartiet i hasorna. Jag tvivlar inte en sekund på att PP kommer att gå om Folkpartiet senare i vår. Effekterna av IPRED kommer att göra folk både rädda och förbannade. FRA-lagen kommer att fortsätta göra folk förbannade i takt med att regeringen öppnar upp den för mer och mer spaning. En eventuell dom mot TPB kommer att göra folk skitförbannade. Kriminaliseringen av vanliga svenskar för helt vardagliga och fullkomligt normala handlingar SKA göra folk förbannade.

Det finns flera sätt att uttrycka sin ilska på. Ett av sätten är att sätta Piratpartiet i EU nu i sommar och i regeringen 2010.

Om ni röstar på ett ”storparti” så försvinner rösten in i det brus som är deras partiprogram. Ingen vet riktigt vad man säger med sin röst, vilken fråga man tycker är viktigast på moderaternas eller sossarnas program. Röstar ni på PP så säger ni en enda sak, men ni säger den högt och ljudligt på ett sätt som ingen kan misstolka eller kompromissa bort:

Vi accepterar inte det kontrollsamhälle som håller på att skapas.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer:

Stella och Molly

Stella och Molly